Bijgewerkt: 14 april 2021

Twee miljoen euro voor het voortgezet speciaal onderwijs

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
25-02-2019

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) krijgt geld voor technisch vmbo. Dit kabinet trekt jaarlijks 100 miljoen euro extra uit voor technisch vmbo. Twee miljoen euro daarvan gaat dit jaar naar het vso. Per leerling is het bedrag gelijk aan het bedrag voor reguliere vmbo-leerlingen. Dat maakt minister Slob vandaag bekend. Minister Slob: 'Sommige jongeren op het vso hebben gaven en talenten voor techniek die we niet onbenut willen laten. Met het extra geld geven we deze leerlingen de kans om hun technische vaardigheden optimaal te ontwikkelen.'

2.650 euro per leerling. Het vso is een aparte schoolsoort en krijgt daarom niet automatisch geld dat voor het reguliere voortgezet onderwijs bedoeld is. Omdat dit geld bedoeld is om techniekonderwijs in het vmbo te stimuleren, gaat er twee miljoen euro naar het technisch vmbo op het vso voor 2018 en 2019. Dit is toegezegd aan de Tweede Kamer. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen binnen het vso gaat het om 1.325 euro per techniek-leerling in 2018 en 2.650 euro per techniek-leerling in 2019, de gemengde leerweg ontvangt de helft. Deze bedragen zijn gelijk aan de bedragen die reguliere vmbo-scholen ontvangen. Vanaf 1 april kunnen vso-scholen het geld aanvragen.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/MOCW - 2017)

drs. Arie Slob (ChristenUnie) minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media


Regionale aanpak. Vanaf 2020 wordt de 100 miljoen euro ingezet op basis van regionale plannen die vmbo-scholen samen met mbo-instellingen en het bedrijfsleven opstellen. De voortgezet speciaal onderwijs-scholen die ook technisch vmbo aanbieden, maken hier deel van uit. De scholen krijgen een extra financiële injectie omdat goed techniekonderwijs hard nodig is. De vraag vanuit het bedrijfsleven naar goed opgeleid technisch personeel neemt toe. Tegelijk worden scholen geconfronteerd met dalende leerlingaantallen en een afname van het aandeel leerlingen dat kiest voor vmbo-techniek. Dat maakt het lastig om in alle regio’s kwalitatief hoogstaand en dekkend techniekonderwijs te blijven bieden. Ook staat de kwaliteit van de opleidingen onder druk door een dreigend docententekort.

VSO? Net als in het speciaal onderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd is ook het voortgezet speciaal onderwijs (vso) verdeeld in vier specialistische clusters: Cluster 1: onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen. Cluster 2: onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak-taalproblemen. Cluster 3: onderwijs aan kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en langdurig zieke kinderen. Cluster 4: onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische problemen.

Welke leeftijd? Het vso is voor kinderen die de basisschool afgerond hebben. De meeste kinderen in het vso komen vanuit het speciaal onderwijs, maar ook kinderen uit het speciaal basisonderwijs of het regulier onderwijs kunnen soms terecht op het vso. De meeste kinderen starten op de school als ze tussen de 12 en 14 jaar zijn. Uw kind mag blijven tot het einde van het schooljaar, waarin hij 20 jaar wordt. Eerder stoppen met school mag, mits ouders en school het daarover met elkaar eens zijn. 


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.