Bijgewerkt: 2 december 2023

Twee nieuwe waterstofauto's voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
18-01-2016

Met twee nieuwe waterstofauto's vergroent het ministerie van Infrastructuur en Milieu haar eigen wagenpark. Staatssecretaris Dijksma kreeg vandaag 18 januari 2016 de sleutel van een Toyota Mirai, waarmee zij regelmatig ook zelf op pad gaat. Het zijn de eerste twee auto’s van dit type die in Nederland rondrijden. Dijksma: ‘Door onze transportsector duurzamer te maken geven we invulling aan het historische klimaatakkoord van Parijs. Naast elektrische auto’s zijn ook waterstofauto’s de toekomst voor een schoner én stiller wagenpark. Ik stap zelf zo vaak mogelijk in deze nieuwe waterstofauto, in de hoop, dat meer bedrijven en automobilisten het voorbeeld volgen en kiezen voor een schonere auto.’

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Sharon Dijksma (PvdA) staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu


De komende jaren komen er in Nederland meer tankstations langs de weg, waar waterstof getankt kan worden. Nu liggen veel plannen op tafel van verschillende brandstofmaatschappijen om nieuwe stations te bouwen. De verwachting is, dat er in 2018 een landelijke dekking is met 16 waterstoftankstations. Nu kan er getankt worden langs de A15 in Rhoon en bij Helmond. Het voordeel is, dat bij de verbranding van waterstof om de elektrische motor aan te drijven er alleen schone waterdamp overblijft. Vooral voor lange afstanden is het daarmee een alternatief voor de elektrische auto, zo heeft de Toyota Mirai een actieradius van 500 kilometer. Het ministerie van IenM heeft sinds 2013 ook al twee Hyundai waterstofauto’s rondrijden.Waterstof?

Waterstof is een chemisch element met symbool H [(Hydrogenium) en atoomnummer 1.)] In 1671 beschreef de Iers-Engelse chemicus Robert Boyle in een publicatie een brandbaar gas, dat vrijkwam bij een reactie tussen ijzer en verdund zuur. Veel later pas ontdekte de Britse wetenschapper Henry Cavendish in 1766, dat het een chemisch element betrof, toen hij experimenten uitvoerde met kwik.

Hoewel hij veel eigenschappen zeer nauwkeurig wist te beschrijven, vermoedde hij, dat in plaats van het zuur, het metaal de bron van het gas was. Daarom noemde hij zijn nieuw ontdekte element brandbaar gas van metalen. Enkele jaren later gaf Antoine Lavoisier waterstof de huidige Latijnse naam hydrogenium. Het woord hydrogenium is een samenstelling van de Griekse termen hudor (water) en genes (vormen, maken). Hydrogenium kan dus vertaald worden als watermaker.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2016)

Henry Cavendish (1731-1810) was een Britse natuurlijke filosoof, wetenschapper, en een belangrijk experimenteel en theoretisch chemicus en natuurkundige


Een door waterstof aangedreven voertuig is een voertuig, dat waterstof gebruikt als brandstof aan boord voor de aandrijfkracht. Waterstofvoertuigen op waterstof worden gebruikt in ruimte raketten, maar ook in auto's en andere transportmiddelen. De motoren van deze voertuigen zetten de chemische energie van waterstof in mechanische energie, of door verbranding van waterstof in een verbrandingsmotor, of door reactie van waterstof met zuurstof in een brandstofcel. Wijdverbreide gebruik van waterstof voor het bijtanken van vervoer is een belangrijk element van een voorgestelde waterstofeconomie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.