Bijgewerkt: 12 augustus 2022

Twee nieuwe woningen komen aan de Kruitmolen 19A in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-12-2021

Het College B en W Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over het genomen besluit dat zij op 21 december 2021 om de 'overeenkomst tot kostenverhaal - Kruitmolen 19A-21 Amstelveen7 aan te gaan met exploitant, die de gemeente heeft verzocht om medewerking te verlenen aan de realisatie van een voorgenomen bouwplan aan de Kruitmolen tussen 19A en 21 te Amstelveen.

Het initiële plan betreft de sloop van de bestaande bebouwing (ca. 2.000 m² tuinbouwkassen) en het bouwen van twee nieuwe woningen, twee garages en minimaal twee parkeerplaatsen op maaiveld per woning op twee nieuw aan te wijzen bouwvlakken binnen het exploitatiegebied.

Foto Amstelveen
(Bron Google Earth - 2021)

Kruitmolen 19A-21 Amstelveen op Google Earth


In de overeenkomst tot kostenverhaal hebben partijen afspraken gemaakt over de realisatie van het Bouwplan en het doorlopen van de daarvoor benodigde ruimtelijke procedure. Verder stelt deze overeenkomst tot kostenverhaal de gemeente in de gelegenheid om de gemeentelijke kosten te verhalen op exploitant, te weten de kosten die gemoeid zijn met de voorbereiding van het bouwplan, het opstellen van de overeenkomst tot kostenverhaal, het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure en de kosten voor de aanleg van voorzieningen van openbaar nut.

Met de initiatiefnemer is afgesproken dat, onder toepassing van de Coördinatieverordening Amstelveen 2018, de procedure voor het bestemmingsplan gelijktijdig zal worden doorlopen met de procedure voor de omgevingsvergunning. Het ontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 ter vaststelling aan u worden voorgelegd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.