Bijgewerkt: 30 juni 2022

Tweede 'Praat met de Raad' trekt meer publiek

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb
01-12-2009

Op donderdagavond 26 november 2009 was de tweede zogenaamde 'Praat met de Raad' bijeenkomst georganiseerd door de gemeente in het raadhuis van Amstelveen. Ruim 50 inwoners van Amstelveen grepen deze gelegenheid aan, om hun verhaal te vertellen en in gesprek te gaan met de aanwezige raadsleden.

Alink Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Rien Alink, raadslid voor D66-Amstelveen verwelkomt de aanwezigen in het raadhuis


Negen inwoners beklommen bij het onderdeel Speakers Corner het spreekgestoelte om hun zegje te doen. De onderwerpen waren zeer divers: de slechte staat van onderhoud van de Tweede Amstelveense Montessorischool, het ophalen van huisvuil, het behoud van het groen van de Bovenkerkerpolder en ongenoegen over de overlast van snorfietsers.

Ook werd gesproken over de wens, om de tuinen van Langs de Akker te behouden en om het Raadhuis aan de Poel te vervangen door een hotel. Verbazing werd uitgesproken over de besteding van gelden door de gemeente. Wordt bij periodiek onderhoud nog gekeken of de werkzaamheden op het geplande moment echt nodig zijn of worden de werkzaamheden klakkeloos uitgevoerd ook als de weg bijvoorbeeld nog geen onderhoud behoeft?

Praat raadAmstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

De tweede 'Praat met de Raad' bijeenkomst trok veel meer bezoekers en meer sprekers


Een plan werd gepresenteerd om te komen tot een breedtesportcomplex bij de Escapade met overdekte tennisbanen en schaatsbanen. Een ander plan ging over het verlevendigen van het Stadsplein. De aanwezige raadsleden luisterden zeer geïnteresseerd naar de verschillende betogen.

In ‘Raad vraagt raad’ konden burgers en raadsleden met elkaar in gesprek over bijvoorbeeld de uitkomsten van de Stadspeiling 2009, waarin onderzocht is hoe Amstelveners hun stad ervaren. Een ander gespreksonderwerp was de begroting voor 2010 en de forse bezuinigingen voor de periode vanaf 2010. Uiteraard was er ook gelegenheid om vrijblijvend met elkaar in gesprek te gaan over andere onderwerpen en vragen van burgers.

Praat raadAmstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Vlnr.: Walter Vervenne raadslid voor de VVD in gesprek met Tom van der Aa lid van de Groenraad van Amstelveen. Marga van Herteryck raadslid voor de VVD geniet van het gesprek


Praat raadAmstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Pascale Georgopoulou, de raadsgriffier van de gemeente is blij, dat zo veel mensen kwamen naar de bijeenkomst


Praat raadAmstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Een inspreker op de 'Speakers Corner'


‘Praat met de Raad’ vindt vijf keer per jaar plaats om het directe en informele contact tussen burgers en raadsleden te stimuleren.

Donderdag 26 november was de tweede ‘Praat met de Raad’. Ruim 50 inwoners van Amstelveen grepen deze gelegenheid aan om hun verhaal te vertellen en in gesprek te gaan met de aanwezige raadsleden. Negen inwoners beklommen bij het onderdeel Speakers’ Corner het spreekgestoelte om hun zegje te doen.

Praat raadAmstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Linda Roos, fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen reageert op een inspreker


Praat raadAmstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

De insprekers staan bijna in de rij


Praat raadAmstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

De toespraken op de 'Speakers Corner' worden steeds heviger


Praat raadAmstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Mevrouw Femke de Wit uitte haar bezorgdheid over het slechte onderhoud van de 2de Montessori school


Overzicht van de thema’s die aan de orde kwamen:

-De heer Mas Cabré pleitte voor een nieuwe procedure met behoud van parkeerplekken bij de restafvalinzameling.

-De heer Ruud Hiensch presenteerde een plan voor een breedtesportcomplex bij de Escapade met overdekte tennisbanen en schaatsbanen.

-Mevrouw Ingrid Ambagtsheer presenteerde diverse ideeën om het Stadsplein te verlevendigen, maar is bang dat de architectuur van het Stadsplein dat onmogelijk maakt.

-Mevrouw Femke de Wit vertelde hoe bezorgd zij is over de slechte onderhoudsstaat van de 2de Montessori school.

-Mevrouw Ganzinotti signaleerde de grote afstand die er vaak is tussen enerzijds plannen/beleid die op het raadhuis worden bedacht en anderzijds de uitvoering daarvan in de wijken.

-Mevrouw Tielrooy droeg een gedicht voor over het behoud van de Bovenkerkerpolder.

-De heer Tepe zette het tuinpark ‘Langs de Akker’ in het zonnetje.

-De heer Van Waning wil dat snorfietsen worden geweerd uit het voetgangersgebied, dat het Raadhuis wordt verbouwd tot hotel en dat de museumspoorlijn wordt vervangen door een fietspad.

-De heer Bert Schmitz denk dat er kan worden bezuinigd door niet automatisch planmatig onderhoud te plegen aan wegen, maar pas nadat de noodzaak is vastgesteld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.