Bijgewerkt: 27 maart 2023

Twijfels over Schiphol-mer

Nieuws -> Schiphol

Bron: Amstelveens Weekblad
06-07-2007

Het is voorbarig te concluderen dat bij een toename van het aantal vluchten op Schiphol naar 480 duizend vluchten in 2010 omwonenden even goed of beter beschermd worden tegen vliegtuiglawaai als bij de huidige ruim vierhonderdduizend vluchten.


Geluidshinder Buitenveldertlaan Amstelveen
(Google Earth/ radar.vlieghinder.nl - 2007)

De situatie op donderdag 13 juni 2007 11 uur 09 boven de Amstelveense gedeelte van de Buitenveldertbaan.De groene staven zijn de geluidsniveaus wat de vliegtuigmotoren produceren in decibels.
Dat stelt de Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) na beoordeling van de mer die is opgesteld voor de aanpassing van de milieuregels van Schiphol voor de periode tot 2010. De Wet Luchtvaart schrijft voor dat ieder volgend besluit over de toekomst van Schiphol de omwonenden minimaal gelijkwaardige bescherming moet bieden. De mer-commissie vraagt om meer inzicht waarom er enkele jaren geleden gesteld werd dat er 500 duizend vluchten binnen de milieugrenzen passen en dat nu voor eenzelfde aantal de regels moeten worden aangepast.De gezamenlijke bewonersplatforms hebben zich akkoord verklaard met een tijdelijke verhoging tot 0,7 decibel van handhavingpunten bij de Buitenveldertbaan tot 2010, maar daar moet het dan wel bij blijven. De tijdelijke verhoging helpt Schiphol voorlopig even uit de problemen. Op de Buitenveldertbaan waren vorig jaar 39 duizend vluchten tegen 27.500 in 2005. Met de 0,7 decibel extra wordt volgens Jan Griese, bestuurslid van de gezamenlijke bewonersplatforms, de overschrijding van vorig jaar tijdelijk gelegaliseerd. De ophoging maakt ongeveer veertigduizend vluchten per jaar mogelijk op deze baan.


De platforms vrezen echter dat het maximum van 0,7 decibel extra niet wordt gerespecteerd en er overschrijdingen kunnen optreden tot meer dan 2 decibel. Dat is voor hen niet bespreekbaar en hierover hebben zij vorige week een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Gelijkwaardigheid betreft de bescherming van de bevolking en niet de vliegcapaciteit, zo stellen de platforms. Of: ,,Norm is norm,” zegt Jan Griese, bestuurslid van de gezamenlijke bewonersplatforms rond Schiphol. ,,Wat ons betreft kan er best wat meer druk op de luchtvaartsector uitgeoefend om verbeteringen door te voeren die hinder te beperken.” Griese denkt daarbij vooral aan Luchtverkeersleiding Nederland, die in zijn ogen best wat meer zou kunnen meewerken aan stillere vliegprocedures.


De Schipholwerkgroep AmstelveenBuitenveldert (SWAB) houdt grote twijfels ook bij het tijdelijk toestaan van maximaal 0,7 decibel voor de Buitenveldertbaan. De SWAB vreest dat teveel druk is uitgeoefend op vertegenwoordigers van de platforms en willen een nadere toelichting van de Amstelveense wethouder Remco Pols, die namens Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer aan de Alderstafel meepraatte.

De mer-commissie roert verder één van de grootste problemen van de geluidssystematiek van Schiphol aan, namelijk dat vliegtuigen in werkelijkheid vaak meer lawaai maken dan waarvan bij de bepaling van de geluidhinder wordt uitgegaan. ,,Daardoor worden de milieueffecten te positief geschat,” aldus de commissie.


Het probleem speelt al sinds begin jaren negentig. In landen als Engeland en Duitsland worden meet en rekenresultaten wel op elkaar afgestemd, maar in Nederland komt het daar niet van, ook al heeft de mer-commissie daar al herhaaldelijk op aangedrongen. Het probleem is dat wanneer van hogere gemeten waarden van vliegtuigen wordt uitgegaan, er bij dezelfde normen wel eens aanzienlijk minder vluchten op Schiphol mogelijk zijn dan nu het geval is.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.