Bijgewerkt: 8 december 2023

UPDATE: 'Openbaar vervoer blijft op niveau'

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-09-2011

UPDATE 'Openbaar vervoer blijft op niveau'

Op 9 augustus 2011 heeft de gemeente dit persbericht uit laten gaan. De zinsnede 'buslijnen 199 en 171 blijven volledig in stand' zorgt voor verwarring. Bedoeld wordt, dat de buslijnen hun huidige begin- en eindpunten behouden.

Een nuancering voor buslijn 199 ter verduidelijking is gewenst: Lijn 199 blijft rijden tussen Schiphol en NS station Amsterdam Zuid (via Amstelveen)*, echter een klein deel van de route wordt gewijzigd. In de huidige situatie wordt tussen Busstation Amstelveen en Ziekenhuis Amstelland op de Van der Leeklaan gereden. Door de rijksbezuinigingen op het OV is in onderling overleg met de Stadsregio Amsterdam en Rover overeengekomen om de route te wijzigen naar de Keerpuntweg en de Meander.

* In de gevoerde overleggen over de invulling van de rijksbezuinigingen was oorspronkelijk inkorting van de route van buslijn 199 aan de orde.

Reden van de routewijziging van buslijn 199 is de besparing vanwege een relatief grote vermindering van de rijtijd (mijden Keizer Karelplein).

Dit is afgezet tegen het relatief lage aantal in/uitstappers op de vd Leeklaan en is ook doorgevoerd vanwege de hoogfrequentie alternatieve OV verbindingen aan de oost- en westzijde van de vd Leeklaan.

Connexxion Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Bus 171 van Connexxion rijdt door Bovenkerk


Amstelveen zou het liefst gezien hebben, dat er geen enkele wijziging in het OV lijnennet zou moeten worden doorgevoerd, maar er moet 10% bezuinigd worden in het OV door opgelegde rijksbezuinigingen. Onderstaand de reizigersaantallen en de besparing:

Reizigersaantallen (in- en uitstappers) Gemiddelden van de maand november 2010: Doordeweeks (maandag t/m vrijdag): 65 ritten doordeweeks per dag naar busstation A'veen, Romplaan: 18 instappers, 9 uitstappers; Calvijnlaan: 31 instappers, 19 uitstappers

67 ritten doordeweeks per dag naar Amstelveen Zuid, Romplaan: 12 instappers, 20 uitstappers; Calvijnlaan: 19 instappers; 47 uitstappers

Zaterdag:

38 ritten zaterdag naar busstation A'veen, Romplaan: 6 instappers, 4 uitstappers; Calvijnlaan: 15 instappers, 10 uitstappers

40 ritten zaterdag naar Amstelveen Zuid, Romplaan: 3 instappers, 8 uitstappers; Calvijnlaan: 13 instappers, 26 uitstappers

Zondag:

37 ritten zon/feestdagen richting busstation A'veen, Romplaan: 3 instappers, 3 uitstappers; Calvijnlaan: 10 instappers, 8 uitstappers

40 ritten zon/feestdagen richting Amstelveen Zuid, Romplaan: 3 instappers, 3 uitstappers; Calvijnlaan: 8 instappers, 18 uitstappers

Halte Hueseplein-cijfers zijn een fractie hoger dan de halte Romplaan maar fors lager dan de Calvijnlaan.

De besparing is niet exact aan te geven, maar Connexxion geeft aan, dat de exploitatiekosten zo rond de 100.000 euro dalen. Daarnaast mis je natuurlijk wel de inkomsten van de reizigers van de haltes die niet meer aangedaan worden en die ook niet naar een andere halte gaan.

Daar staat echter tegenover, dat de lijn voor reizigers tussen het Busstation en het Ziekenhuis aantrekkelijker wordt, wat normaal gesproken ook extra reizigers moet opleveren. De verkorting van de route van lijn 199 maakt het ook mogelijk de lijn meer in afstemming met lijn 149 te rijden, waardoor het ook mogelijk is de frequentie van 199 terug te brengen naar 2 ritten per uur en dat is ook een forse besparing.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.