Bijgewerkt: 27 juni 2022

Uitbouw Binnenhof ter hoogte van Pieter Lastmanweg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-08-2012

De eigenaar van het grootste deel van het Stadshart, Unibail Rodamco, wil een deel van het huidige Binnenhof vernieuwen. Moderne winkelconcepten hebben tegenwoordig grotere volumes met in verhouding weinig tussenvloeren.


Grotere kaart weergeven De Pieter Lastmanweg in Amstelveen

Unibail Rodamco wil daarom enkele winkelunits herstructureren en vergroten. Dit levert een beperkte uitbouw op van het Binnenhof. Dit overigens zonder, dat het feitelijke winkelvloeroppervlak toeneemt. De uitbouw is gesitueerd ter hoogte van de laad- en losstraat en restaurant Tanuki aan de Pieter Lastmanweg.

Het bouwplan

Op 4 juli 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Startnotitie Uitbreiding Binnenhof ter hoogte van Pieter Lastmanweg. Unibail Rodamco heeft vervolgens een omgevingsvergunning aangevraagd voor de verbouwing en uitbreiding van dit deel van het Binnenhof. De bestaande verdiepingsvloeren worden verwijderd en de gevel in het Binnenhof zelf wordt naar voren geplaatst. Het plan voorziet ook in een uitbouw van ca. 380 m² op de begane grond met hieronder een kelder voor opslag.

binnenhof Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2012)

Uitbreiding van Binnenhof ter hoogte van de Pieter Lastmanweg


Herinrichting buitenruimte

De uitbouw brengt met zich mee, dat de buitenruimte opnieuw moet worden ingericht. Onderstaand vindt u hiervoor het voorlopig ontwerp. Eveneens is aangegeven, INFORMATIEAVOND

Op 11 september 2012 organiseren wij een speciale informatieavond over het plan in het Raadhuis (naast de raadzaal). U kunt dan nader informatie krijgen en specifieke vragen stellen. De bijeenkomst heeft het karakter van een inloopavond; dus er is geen plenaire presentatie en u kunt komen wanneer u dat wenst tussen 17:30 uur en 19:30 uur.

Bent u niet in de gelegenheid om deze informatiebijeenkomst te bezoeken, dan kunt u informatie vinden op de website www.amstelveen.nl  onder het thema “Stadshart, winkelcentrum met allure”.

Hoe verder

Het conceptbesluit op de aanvraag om omgevingsvergunning wordt naar verwachting in de loop van september voor 6 weken ter visie gelegd. De Algemene wet bestuursrecht opent de mogelijkheid om tegen dit conceptbesluit een zienswijze in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag, gelegen na de datum van publicatie in het Amstelveens Weekblad.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.