Bijgewerkt: 26 juni 2022

Uitbreiding Stadshart Amstelveen aan oost- en westzijde

Nieuws -> Stadshart

Bron: André Gerritsen Amstelveen Dichtbij
25-06-2014

Door André Gerritsen
Andre Gerritsen  Amstelveen

Het college van B en W ziet kansen voor een uitbreiding van winkelcentrum Stadshart aan de oostelijke zijde, in de omgeving tussen V&D en lijn 5. 'Daar liggen de meeste kansen en de ruimte,' stelt wethouder Herbert Raat (VVD). 'Maar ook aan de westzijde liggen mogelijkheden.' Momenteel worden weer voorzichtig verkennende gesprekken gevoerd tussen het gemeentebestuur en Stadshart-eigenaar Unibail-Rodamco (UR) over een mogelijke expansie van het winkelcentrum.

De vorig jaar aangekondigde - en na bewonersprotesten direct weer afgeblazen - miljoenenuitbreiding, die ten koste moest gaan van woningen in de Schildersbuurt, is wat Raat betreft volledig van de baan. 'Die optie is niet reëel en voor mij onbespreekbaar. Het zou zonde zijn daar nog energie in te steken. We willen simpelweg niet, dat woningen in de Schildersbuurt worden gesloopt. Dat geldt ook voor het politiebureau. Amstelveners moeten zich veilig voelen in hun eigen woning. Maar natuurlijk zien we als college wel degelijk de noodzaak voor een uitbreiding van het Stadshart. Het winkelcentrum is geen openluchtmuseum, waar je niks mag veranderen: wij begrijpen ook, dat er iets moet gebeuren en we hopen op dezelfde lijn als UR uit te komen.'

Raat vindt een vitaal Stadshart van levensbelang en is van mening, dat een eventuele expansie ook in verbinding moet staan met de aanstaande vernieuwing van de A9 en de Amstelveenlijn. 'Het zijn grote ontwikkelingen die belangrijk zijn voor een levendige lokale economie. Zonder een goede economie kunnen we straks ook zaken als groen en zorg niet meer betalen.' Ondanks, dat de relatie tussen Stadshart-eigenaar Unibail-Rodamco en gemeente Amstelveen lange tijd bekoeld was, staat wethouder Herbert Raat (VVD) dus positief tegenover een uitbreiding van het winkelcentrum. 'Maar niet in de Schildersbuurt,'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen en volkshuisvesting en Vastgoed


Raat: 'Unibail Rodamco is een belangrijke speler in Amstelveen. Er zijn in het vorige proces fouten gemaakt, maar dat is wat mij betreft geweest: we moeten nu niet aan een dood paard blijven trekken.' Hij is van mening, dat aan de oostzijde, grofweg de omgeving van het Handelsplein (V&D, Kokusai, tram 5-halte Binnenhof) veel betere kansen liggen voor een uitbreiding, omdat daar bijvoorbeeld geen woningen afgebroken hoeven te worden. 'Zeker met het oog op mogelijke nieuwe ontwikkelingen rond de Amstelveenlijn is dat een interessant ontwikkelgebied,' zegt Raat.

'Maar naast UR zijn er meerdere partijen bij het Stadshart betrokken, bijvoorbeeld de eigenaar van het V&D-gebouw. Als alle partijen goed samenwerken liggen er veel kansen', vindt Raat. 'Kijk naar restaurant Kokusai. Veel mensen dachten, dat het een moeilijk gebouw zou worden. Maar moet je nu zien: het zit elke avond stampvol. En binnenkort komt er ook een hotel; het is een nieuwe hotspot aan het worden in de gemeente.'


Dat wil niet zeggen, dat er aan andere zijdes van het Stadshart geen opties voor uitbreiding zijn. 'Zolang er maar een uiterst zorgvuldig proces wordt gevoerd, met het grootste respect voor inwoners en ondernemers. We gaan mensen uit de Schildersbuurt niet uit hun huizen zetten,' aldus Raat. Ook zei Raat eerder al in een raadsvergadering, dat hij graag de leegstand in het Congrescentrum aan het Sandbergplein (westzijde) opgelost wil zien, bijvoorbeeld door een vergroting van De Bijenkorf. 'Daar werken we graag aan mee. Maar ook de kleinere lokale ondernemers verdienen nieuwe kansen en moeten volop waardering krijgen, want zij hebben het winkelcentrum uiteindelijk groot gemaakt.'

Volgens Raat is een grotere, meer aansprekende entree aan de westzijde (omgeving busstation) ook niet uitgesloten. Maar de sloop van het politiebureau is wat Raat betreft niet aan de orde: 'Bureau Noord vervult een cruciale rol in de veiligheid van Amstelveen. Dat bureau staat daar prima, midden in het centrum. Dat moeten we daar vooral niet weghalen,' benadrukt hij tot slot.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.