Bijgewerkt: 29 februari 2024

Uitbreiding studentencampus Uilenstede op kantorenlocatie Kronenburg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-09-2017

Amstelveen en de regio zetten in op uitbreiding studentencampus Uilenstede op naast gelegen kantorenlocatie Kronenburg. Het college van B en W van Amstelveen vraagt toestemming aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu voor het transformeren van kantoren op Kronenburg naar studentenhuisvesting. Daartoe heeft het college dinsdag 19 september 2017 besloten. Het gaat om studentenhuisvesting met een tijdelijk verblijfskarakter. De toestemming van de staatsecretaris is nodig, omdat er voor dit gebied beperkingen gelden vanwege de nabijheid van Schiphol.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Sharon Dijksma (PvdA) staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu


Leegstand op Kronenburg. Kantorenlocatie Kronenburg heeft al langere tijd te maken met grote leegstand en dreigende achteruitgang. De verwachting is, dat de leegstand op deze locatie een aanhoudend probleem is, waardoor er een andere invulling van het gebied nodig is. De gemeenteraad heeft eind 2016 ingestemd met het ‘Ontwikkel perspectief wonen in Amstelveen’ (pdf 3 pagina’s). Hierin is de transformatie van kantoren op Kronenburg naar studentenhuisvesting opgenomen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Het lege kantoorgebouw aan de Laan van Kronenburg 2, waar oorspronkelijk 400 vluchtelingen zouden worden gehuisvest, maar het is nooit zo ver gekomen


Foto Amstelveen
(Screenshot Amstelveenweb.com bron Google Maps - 2017)

Kronenburg-Uilenstede is een bijzondere wijk in Amstelveen. Het bestaat uit het bedrijventerrein Kronenburg en de studentenflats van Campus Uilenstede


Kansen. De locatie Kronenburg heeft grote potentie die aansluit bij de (internationale) ambities van de Metropoolregio Amsterdam. Het kantorenpark ligt pal naast de bestaande studentencampus Uilenstede. In nabijheid van de VU en het internationale zakencentrum van de Zuidas. Dit biedt unieke kansen om het tekort aan studentenhuisvesting in de regio in te lopen en is van grote waarde voor de VU. Uitbreiding van Uilenstede op Kronenburg biedt kansen voor een veelzijdige en dynamische campus, waar (internationale) studenten, bedrijven, ondernemers en onderwijs en onderzoek samen komen. Zo ontstaat een werkgebied van de toekomst.

Ontwikkeling. Na toestemming van de staatsecretaris zal de nieuwe bestemming voor het gebied aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Hierna kan de transformatie in Kronenburg starten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.