Bijgewerkt: 3 december 2022

Uitbreiding van de EU-regels voor de gasmarkt

Nieuws -> Informatief

Bron: Europees Parlement
04-04-2019

Donderdag 4 april 2019 stemmen Parlementsleden over de uitbreiding van de EU-regels voor de gasmarkt met betrekking tot pijplijnen afkomstig uit niet-EU-landen. Hieronder valt Nord Stream 2, een pijpleiding van 1.200 km die Rusland en Duitsland met elkaar verbindt en die momenteel via de Oostzee wordt aangelegd. De delen van die importpijplijnen die zich op het grondgebied van EU-landen bevinden, inclusief territoriale wateren, zullen moeten voldoen aan de eisen die momenteel gelden voor de interne pijpleidingen van de EU.Dit betekent dat de gastoevoer en de productie gescheiden moet worden van de transportactiviteiten, andere exploitanten toegang moeten krijgen tot pijplijncapaciteit en er een transparante regelgeving voor transittarieven moet zijn. Vrijstellingen zijn mogelijk, mits ze goedgekeurd zijn door de Europese Commissie. 'Velen wilden dat deze onderhandelingen zouden mislukken omdat zonder deze overeenkomst de EU-regels niet van toepassing zouden zijn op gaspijpleidingen uit derde landen. Met de overeenkomst van vandaag zullen alle toekomstige gaspijpleidingen uit niet-EU-landen, inclusief Nord Stream 2, zich aan de EU-regels moeten houden. Dit is altijd het hoofddoel van het Europees Parlement geweest en ik ben blij dat dit vandaag wordt bevestigd in de overeenkomst met de Raad' -aldus het Poolse EVP-lid Jerzy Buzek, voorzitter van de commissie voor industrie, onderzoek en energie.

Gasverbruik en invoer. Gas wordt voornamelijk gebruikt om huizen te verwarmen en elektriciteit op te wekken. Een kwart van het energieverbruik van de EU is afkomstig van aardgas. Veel EU-landen zijn voornamelijk afhankelijk van gasinvoer. Meer dan 70% wordt geïmporteerd, wat naar verwachting verder zal toenemen. De overeenkomst wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Commissie industrie, onderzoek en energie en de plenaire vergadering, alsmede aan de Raad. De richtlijn treedt in werking 20 dagen na de bekendmaking in het Publicatieblad.

Belangrijkste leveranciers en routes. EU-landen importeren gas vanuit verschillende plaatsen blijkt uit gegevens uit het derde kwartaal van 2018. Rusland was de grootste leverancier (47%), gevolgd door Noorwegen (34%), Algerije en Libië (8,6% samen). De belangrijkste aanvoerroute voor Russisch gas was Oekraïne (Brotherhood Pipeline en de Balkanroute), dat bijna de helft van de totale invoer uit Rusland omvat, gevolgd door Wit-Rusland (Yamal-pijplijn) van ongeveer 20% en de Nord Stream 1-pijpleiding (30%). Zo'n 89% van het gas wordt geïmporteerd via pijplijnen, de rest wordt vervoerd per schip, zoals LNG liquefied/liquid natural gas, ook wel vloeibaar aardgas genoemd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.