Bijgewerkt: 25 juni 2022

Uitgebreide reactie van ANBO op de Miljoenennota 2017

Nieuws -> Informatief

Bron: ANBO
21-09-2016

Het koopkrachtbeeld voor gepensioneerden laat een vertroebeld beeld zien. Ondanks de gemiddelde koopkrachtstijging van 0,7 procent verschilt de echte uitwerking per inkomenspositie sterk. Zo stijgt het inkomen van gepensioneerden met een laag inkomen net zoveel als dat van werkenden, 1,1 procent. Gepensioneerden met hoger inkomen zien hun koopkracht juist dalen.

Middeninkomens verder onder druk. Directeur-bestuurder Liane den Haan: “We zien juist, dat de koopkracht van gepensioneerden met middeninkomens verder onder druk komt te staan. Zij leveren 0,4 procent in. Zij zijn extra kwetsbaar, omdat zij vanwege de harde inkomensgrenzen geen recht hebben op toeslagen, zoals huur- of zorgtoeslag. Ook lopen zij heffings- en ouderenkorting mis. Dat alles bij elkaar kan flink in de papieren lopen.” 

Ouderenkorting gaat omhoog. Net als vorig jaar gaat de ouderenkorting omhoog – de belastingkorting voor mensen met een pensioeninkomen lager dan 36.057 euro per jaar – dit keer met 101 euro. Den Haan: “Dat lijkt genereus, maar dat is het niet. De inkomensgrens kan tot grote nette verschillen leiden. Een tientje extra verzamelinkomen kan tot honderden euro’s koopkrachtverlies leiden, omdat de heffingskorting vervalt.” 

Kostendelersnorm. De kostendelersnorm, – waarbij AOW’ers met een meerderjarig kind samenwonen lagere AOW krijgen- wordt uitgesteld van 2018 tot 2019. Den Haan: “ANBO heeft altijd gepleit voor het afschaffen van deze maatregel, zeker wanneer er sprake is van een zorgrelatie, waarbij het kind voor de ouder zorgt. Wij hopen nog steeds dat van uitstel afstel komt.”

Foto Amstelveen
(Foto Patricia Steur - 2015)

Liane den Haan algemeen directeur bij ANBO


ANBO Prinsjesdagreactie: Zorg

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Met een verkiezingsjaar in aantocht, zijn alle ogen deze Prinsjesdag gericht op de zorgbegroting. Zorg wordt namelijk door veel mensen gezien als belangrijkste thema voor de verkiezingen van 2017.” Een aantal zaken valt ANBO op. Zo gaat het eigen risico in de zorg niet omhoog en blijft op 385 euro staan. “Wij willen, dat het eigen risico naar beneden gaat, vooral voor mensen met een laag tot middeninkomen die te maken hebben met hoge zorgkosten. Je ziet nu namelijk onacceptabele zaken, zoals ouderen die belangrijke zorg mijden vanwege de hoge kosten, dat kan echt niet.” Het ministerie van Volksgezondheid schat daarnaast in dat de premie voor de basisverzekering drie tot vier euro zal stijgen. “Maar de zorgtoeslag gaat iets omhoog, dus hopelijk compenseert dat voldoende.”

Eigen bijdragen voor chronisch zieken en gehandicapten. Het kabinet wil de eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning die chronisch zieken en gehandicapten via de gemeenten betalen omlaag brengen. Den Haan: “Steeds meer senioren die langer zelfstandig blijven wonen zijn afhankelijk van dit type ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp en dagbesteding. Deze maatregel kan helpen de stapeling van zorgkosten voor deze groep te verzachten.”

Wijkverpleging. Omdat senioren langer thuis kunnen én willen wonen, is er meer vraag naar ondersteuning en zorg thuis. Wanneer er medische zorg nodig is, wordt dat via de zorgverzekeringswet geboden in de vorm van wijkverpleging. Maar veel organisaties komen niet uit met het budget, dat ze van zorgverzekeraars krijgen. Den Haan: “Er gaat volgend jaar gelukkig 180 miljoen euro extra naar de wijkverpleegkundige zorg. Dat is echt nodig om te voorkomen dat nieuwe patiënten niet meer bij zorgorganisaties van hun keuze terecht kunnen, omdat hun budget al is overschreden.”

Langdurige zorg. Eerder werd al duidelijk, dat een bezuiniging van 500 miljoen op de zorg in onder meer verpleeghuizen van de baan was. Daarbij komt er 200 miljoen extra beschikbaar voor langdurige zorg aan senioren en chronisch zieken, bijvoorbeeld om mensen op te vangen die na een ziekenhuisopname in een verpleeghuis moeten revalideren. Den Haan is hier blij mee: “De langdurige zorg stond onder te veel druk, en deze kortingen konden daar niet bovenop komen. Juist nu er meer wordt ingezet op persoonsvolgende zorg in verpleeghuizen is het van groot belang dat er financiële ruimte is voor innovatie en vernieuwing.”

Al 115 jaar ervaren en eigentijds. ANBO is de meest invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland. Landelijk, regionaal en lokaal beïnvloedt ANBO de beleids- en opinievorming rond senioren. Op individueel niveau kan ieder lid bij ons terecht voor persoonlijk advies, ondersteuning en heel veel voordeel en korting.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.