Bijgewerkt: 3 juli 2022

Uitkomsten onderzoek balansventilatie in Bovenkerk-Zuid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-06-2008

In vier huur- en koopwoningen van Bovenkerk-Zuid zijn in april 2008 metingen verricht. TNO deed in opdracht van de gemeente Amstelveen een onderzoek naar de luchtdoorstroming en geluid in het aangelegde balansventilatiesysteem.

Uit het onderzoek zijn enkele aanbevelingen naar voren gekomen zoals het opnieuw afstellen van het systeem en het informeren van de nieuwe bewoners over het gebruik en onderhoud van balansventilatie. Landelijke instanties geven aan dat bij correct gebruik en onderhoud van het ventilatiesysteem het binnenklimaat van de woningen geen aanleiding geeft tot gezondheidsklachten.

De aanbevelingen zijn nodig omdat uit het onderzoek blijkt dat de luchtdoorstroming in enkele ruimten van de woningen beter uitgevoerd moet worden. Het betreft de ouderslaapkamer, toilet en zolderruimte. De overige kamers van de woningen voldoen ruimschoots aan de landelijk gestelde eisen. In Nederland zijn al 400.000 woningen gerealiseerd met balansventilatie.

Bovenkerk-zuid  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Flats in aanbouw in Bovenkerk-Zuid


Ventilatie

Na vragen uit de gemeenteraad is op verzoek van de gemeente een onderzoek naar de luchtdoorstroming in woningen van Bovenkerk-Zuid uitgevoerd. De resultaten zijn besproken met ontwikkelaar Woongroep Holland en uitvoerder UBA. Dit heeft geleid tot een aantal nadere afspraken. Zo wordt in alle woningen het ventilatiesysteem opnieuw afgesteld.

Daarnaast informeren Woongroep Holland en aannemer UBA alle bewoners over de noodzaak om de installatie juist te gebruiken en regelmatig te onderhouden. Bij oplevering van de woningen wordt tekst en uitleg gegeven over de werking van balansventilatie. Na het opnieuw inregelen van alle woningen verricht de gemeente opnieuw een steekproefsgewijs onderzoek.

In de woningen van Bovenkerk-Zuid is het, naast balansventilatie ook mogelijk om natuurlijk te ventileren. Zo kunnen bewoners altijd ramen open zetten.

Geluid

Vooralsnog stelt de rijksoverheid geen eisen op het gebied van geluidsbeperking in woningen ten gevolge van ventilatiesystemen. Niettemin besteden gemeente en uitvoerende partijen hier bewust wel aandacht aan. Zo monteert uitvoerder UBA tijdens de bouw geluidsarme ventilatiekanalen om mogelijke geluidsoverlast te beperken. De gemeente heeft als doelstelling meegegeven om een geluidniveau van maximaal 30 dBA aan te houden. Met deze maatregelen gaan betrokkenen ervan uit dat bewoners minimale geluidsoverlast ervaren.

Het toepassen van balansventilatie met warmteterugwinning zorgt bij juist gebruik voor de reductie van energieverbruik en lagere kosten voor de bewoner.

Deze keuze past binnen het gemeentelijke energiebeleid om minimaal 25 % CO2 reductie te bereiken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.