Bijgewerkt: 22 maart 2023

Uitslag parkeeranalyse in Randwijck november 2016

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-12-2016

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer en vervoer informeert de bewoners en ondernemers in Randwijck over de uitslag parkeerenquête in de wijk:

'Geachte bewoners, geachte ondernemers,

Een week later dan toegezegd ontvangt u hierbij de uitkomsten van de parkeerenquête. Door een technische storing op donderdag 17 november 2016 (de laatste dag van de stemming) heeft een aantal inwoners die dag niet zijn of haar stem kunnen uitbrengen. Die stemmen zijn in de loop van vorige week per post binnengekomen. Onze excuses voor de vertraging.

In de brief die bij de enquête was meegezonden, hebben we vermeld, dat als er in de straten die grenzen aan gebied A of B een meerderheid van de respondenten vóór betaald parkeren is (indien de opkomstdrempel van 50% gehaald is), er betaald parkeren komt. Dat kan ook voor een enkele straat gelden, zoals we ook op de informatieavonden hebben toegelicht, als deze logisch grenst aan A of B.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2016)

In de straten die zwart gemarkeerd zijn in Randwijck, wordt betaald parkeren met vergunningen ingevoerd


Voor de straten Catharina van Clevelaan, Barend van Dorenweerdelaan, Gerrit van Heemskerklaan, Randwijcklaan, Willem van Beijerenlaan, Hendrik van Borsselenkade, Koen van Oosterwijklaan en de van Spaenstraat geldt, dat de opkomstdrempel gehaald is met 62%. Een meerderheid van de respondenten (63%) heeft gestemd vóór de invoering van betaald parkeren met vergunningen.

Voor de straten vanaf de Bos en Vaartlaan tot en met het Catharina van Clevepark en van- af de Rentmeesterslaan (noordelijke deel) tot en met de Iepenrodelaan geldt, dat ook hier de opkomstdrempel is gehaald (63%). Van de respondenten heeft 61% vóór de invoering van betaald parkeren met vergunningen gestemd. Dit zal naar verwachting ook het eerste kwartaal van 2017 worden ingevoerd.

In de overige straten komt geen betaald parkeren. Óf de opkomstdrempel van 50% werd niet gehaald, óf een meerderheid van de respondenten was tegen de invoering van betaald parkeren, óf er kon niet worden voldaan aan de minimale gebiedsomvang van 40.000m².

Doordat nu bekend is, waar betaald parkeren met vergunningen wordt ingevoerd, kunnen we bepalen, hoeveel parkeerautomaten er moeten komen. We zijn afhankelijk van de levertijd van de automaten, voordat betaald parkeren kan worden ingevoerd. Naar verwachting zal dat in het eerste kwartaal 2017 zijn. Ook moet het college een aanwijzingsbesluit nemen. Voordat het betaald parkeren daadwerkelijk een feit is, organiseren we een informatieavond.

Graag bedank ik alle bewoners en ondernemers van uw wijk voor hun betrokkenheid. Mocht u nog vragen hebben over de uitkomst van deze enquête, dan kunt u contact op- nemen met Leon Baas'.

Hoogachtend, Jeroen Brandes Wethouder

For an English version of this letter please visit our website http://www.amstelveen.nl/parkerenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.