Bijgewerkt: 11 april 2021

Uitval jongeren in vmbo- en mbo onderwijs is gedaald in 2016

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
21-02-2017

Het aantal jongeren in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), dat vorig jaar zonder startkwalificatie de schoolbanken verliet, is opnieuw gedaald, naar 22.948. Dat zijn er ruim 1400 minder dan vorig jaar. Het totale percentage daalde van 1,8 naar 1,7 procent. De uitval op de mbo-scholen daalde van 5 naar 4,6 procent, in het voortgezet onderwijs ligt het percentage op 0,4 procent. Dat maakte minister Bussemaker (Onderwijs) vandaag bekend. 

‘Scholen en gemeenten spannen zich ieder jaar volop in om zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie van school te laten gaan. We komen van ver: enkele jaren geleden vielen er nog meer dan 70.000 jongeren uit. Mijn complimenten aan alle scholen, instellingen en gemeenten!’ aldus minister Bussemaker. De best presterende instellingen en regio’s ontvangen vandaag een taart om hen te feliciteren met het resultaat.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Jet Bussemaker (VVD) minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Daling door de jaren heen. Gingen in schooljaar 2001/2002 nog zo’n 71.000 jongeren voortijdig van school, inmiddels is dat aantal nu met ruim 48.000 geslonken naar 22.948 jongeren: zo’n twee derde minder. Vorig jaar heeft het kabinet de toenmalige doelstelling van 25.000 vsv’ers in 2016 gehaald. Ook in Europees verband doet Nederland het goed. Nederland behoort tot de koplopers in het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Vergeleken met de 28 EU-lidstaten als geheel (11% gemiddeld) heeft Nederland volgens de Europese definitie een relatief laag percentage schooluitvallers (8,2%). De Europese doelstelling (8%) is bijna bereikt.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2017)

Nationale realisatie nieuwe vsv'ers in aantallen en percentages tussen 2001-2016


Aanpak gaat onverminderd door. De positieve resultaten zijn voor Bussemaker geen reden om achterover te leunen. ‘Iedere jongere die de school verlaat zonder diploma is er een te veel, zeker als ze dat wel kunnen halen. Daarom heb ik vorig jaar bekend gemaakt nog minstens vier jaar met de aanpak door gaan te met een nieuwe, scherpere doelstelling van maximaal 20.000 voortijdig schoolverlaters per jaar in 2021,’ zegt minister Bussemaker. In alle regio’s hebben de scholen en gemeenten samen een nieuw regionaal plan opgesteld om schooluitval te voorkomen, jongeren in een kwetsbare positie beter te begeleiden en om jongeren die langer geleden uitgevallen zijn, alsnog naar een opleiding, of werk te begeleiden.

Tegelijkertijd zijn er ook jongeren voor wie een startkwalificatie (tijdelijk) niet haalbaar lijkt. Bijvoorbeeld door een complexe thuissituatie, ziekte of beperking. Voor hen heeft een goede voorbereiding op de overstap naar de arbeidsmarkt prioriteit. Met de kans om op een later tijdstip alsnog een startkwalificatie te halen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.