Bijgewerkt: 22 februari 2024

Uitvoering van de taaleis en de tegenprestatie voor mensen in de bijstand

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
17-01-2019

CBS: 'Het team Sociale Zekerheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in kaart gebracht hoe gemeenten de Wet Taaleis ten uitvoer brengen en wat daarin in 2018 is veranderd ten opzichte van 2017. Hiervoor is zowel kwalitatief onderzoek (interviews bij gemeenten) als kwantitatief onderzoek (enquête onder alle gemeenten en analyse van het BUS-kenmerk ‘Reden vermindering’) uitgevoerd.

Uit de interviews bleek dat gemeenten in 2018, ten opzichte van 2017, weinig hebben veranderd aan hun beleid rondom de Wet Taaleis. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van het beleid. De verkregen indruk is dat de evaluatie van de Wet Taaleis en het nieuwe inburgeringsstelsel, die respectievelijk in 2019 en 2020 worden verwacht, redenen zijn dat veel gemeenten hun beleid (nog) niet hebben gewijzigd. Daarnaast werd duidelijk dat er binnen gemeenten aandacht is voor taal in het algemeen, buiten de Wet Taaleis om. Daarbij zijn laaggeletterden (al dan niet met een Nederlandse achtergrond) en inburgeraars (ook na inburgering) de belangrijkste doelgroepen.' Lees het volledige rapport van het CBS: BUS-N Wet Taaleis 2018 (pdf 39 pagina’s)

Foto Amstelveen
(Foto Mark Prins - 2017)

Tamara van Ark (VVD) staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 'Het is onacceptabel dat, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, mensen onnodig aan de kant blijven staan. Gemeenten moeten daarom juist nu nog meer werk maken van de taaleis en de tegenprestatie'


Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) roept gemeenten op om snel meer werk te maken van de uitvoering van de taaleis en de tegenprestatie en gaat daarover met gemeenten in gesprek. Uit recente CBS-rapporten blijkt dat nog te veel gemeenten hierin achterblijven. Om volwaardig mee te doen in onze samenleving is het spreken van de Nederlandse taal onmisbaar. Voor een praatje met de buren, gesprekken op de werkvloer of bij het solliciteren naar een baan.

Ook als het tijdelijk even niet lukt is het belangrijk om arbeidsfit te blijven en mee te blijven doen. Zowel de taaleis als de tegenprestatie helpt mensen die in de bijstand zitten om mee te doen. Daarom is het nodig dat gemeenten hier nadrukkelijk meer werk van maken. Dit schrijft staatssecretaris Van Ark op 16 januari 2019 in een brief aan de Tweede Kamer. Gemeenten kunnen van staatssecretaris Van Ark verwachten dat ze bereid is om naar belemmeringen in de regelgeving te kijken, maar Van Ark gaat er omgekeerd van uit dat alle gemeenten werk maken van de uitvoering van de taaleis en de tegenprestatie conform de wet.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.