Bijgewerkt: 18 mei 2024

Uitvoeringsovereenkomsten BedrijfsInvesteringsZone in Amstelveen ondertekend

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb
01-11-2016

Verschillende Amstelveense ondernemers ondertekenden de uitvoeringsovereenkomsten BedrijfsInvesteringsZone (BIZ) in het raadhuis van Amstelveen op maandagavond 31 oktober 2016. De BIZ is een samenwerkingsverband tussen ondernemers en heeft als doel om gezamenlijk te investeren in de toekomst van hun winkelgebied, of bedrijfsomgeving. De BIZ is een ideaal middel om iedereen mee te laten profiteren van bijvoorbeeld digitale promotie, de aanleg van glasvezel, van feestverlichting tot veiligheid, zoals cameratoezicht.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Op de foto staan de leden van de ondernemersverenigingen Het Oude-Dorp, De Amsterdamseweg, Van der Hooplaan en Kostverlorenhof met in het midden Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken. Helemaal links staan Darshan van Egmond, directeur van de Ondernemersvereniging Amstelveen en Inza Gast initiatiefnemer gemeenteraadslid van VVD-Amstelveen in de raadzaal


Na de ondertekening van de documenten werd gezamenlijk het glas geheven op de toekomstige samenwerking. In een BIZ investeren ondernemers in een aantrekkelijke en veilige omgeving. Begin 2017 wordt er een draagvlakmeting uitgevoerd. De BIZ’en worden formeel van kracht als er voldoende draagvlak voor de samenwerking is bij de ondernemers in het gebied.

Van de besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van Amstelveen op 20 juni 2015: Help ondernemers met een BIZ werd door de fracties van de VVD, D66, BBA, GroenLinks en de PvdA de motie ingediend:
“Help ondernemers met een BIZ”. Hierin werd het college verzocht om:

1. Informatieavonden en ondernemersevents te organiseren voor ALLE ondernemers (eigenaren en huurders) van bedrijventerreinen en winkelstrips in Amstelveen. Doel is voor de gemeente om ondernemers te informeren en te enthousiasmeren voor het concept BIZ.

2. Deze informatieavond door middel van een brief en via inzet van de lokale media en de gemeentelijke communicatiekanalen aan alle ondernemers kenbaar te maken. Daarnaast tevens de hulp in te zetten van de belangenverenigingen OA, VAD en KHN.

3. Geïnteresseerden worden via deze ondernemersevents gemotiveerd om hun buren op het bedrijventerrein/winkelstrip mee te krijgen in de vorming van een BIZ, nadat het voor hen duidelijk is geworden welke investeringen voor hun betreffende gebied van toepassing zouden kunnen zijn. Dan kan men toewerken naar een succesvolle informele draagvlakmeting. De gemeente houdt bij de voortgang vinger aan de pols en denkt constructief mee.

4. In het vierde kwartaal van 2015 aan de raad te rapporten wat de uitkomsten zijn van de gemeentelijke inspanningen en hoeveel initiatieven kansrijk zijn.

De gemeenteraad spreekt als haar mening uit:

5. Dat ze zich committeert aan het opzetten van BedrijfsInvesteringsZones en zij zal verzoeken om een financiële bijdrage aan de initiële kosten (indicatief € 5.000,- per BIZ) met een positieve grondhouding tegemoet treden. Met de stemmen van de fracties van VVD, D66, GroenLinks, BBA, PvdA, CDA en ChristenUnie voor werd de motie door de gemeenteraad aangenomen.

Omdat de motie door de gemeenteraad in 2015 werd geaccepteerd, is het te verwachten dat op 14 december 2016, tijdens de gemeenteraadsvergadering, uiteindelijk een positief besluit wordt genomen wat de BIZ in Amstelveen betreft.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.