Bijgewerkt: 13 juli 2024

Universitaire scholing voor basisschoolleerkrachten?

Nieuws -> Taal

Bron: Taalpost
08-02-2013

In december 2012 werden de resultaten bekendgemaakt van een internationaal onderzoek naar de leesprestaties van 10-jarigen. Hieruit blijkt, dat de Nederlandse kinderen de laatste jaren achteruit zijn gegaan met lezen, zowel in absolute zin (hun scores zijn lager) als in vergelijking met het buitenland – andere landen hebben de laatste jaren juist vooruitgang geboekt.

juf Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

In Finland zijn alle basisschooldocenten universitair opgeleid


In Finland zijn alle basisschooldocenten universitair opgeleid. Moeten we daar ook in Nederland en Vlaanderen naar streven? In het februari-maartnummer van Onze Taal bespreekt de taalkundige Frank Jansen de voors en tegens. Zijn stukje staat ook op de website van Onze Taal. U kunt daar stemmen en reageren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.