Bijgewerkt: 16 juni 2024

Update aanhouding persoon aan de Fluweelboomlaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-08-2013

In de nacht van dinsdag 18 juni op woensdag 19 juni 2013 is een buurtbewoner aangehouden door de politie voor het gooien met stenen en het openzetten van de gaskraan. Hierover bent u op 21 juni en 24 juli schriftelijk geïnformeerd. Met deze brief wil de gemeente u op de hoogte brengen over de laatste stand van zaken.

Betrokkene is verplicht opgenomen in een psychiatrische instelling. De instelling heeft nu bepaald, dat de toestand van de betrokkene dermate verbeterd is, dat zij het verantwoord achten om betrokkene in een open instelling te plaatsen.


Grotere kaart weergeven De Fluweelboomlaan in Amstelveen


In verband met de privacy zal ik geen verdere uitspraken doen over de persoonlijke omstandigheden en de verblijfplaats van de betrokkene. Wel kan ik u melden, dat hem een verbod is opgelegd om zelfstandig zijn woning te bezoeken. Hij kan de woning alleen onder begeleiding betreden om post te halen, of zijn woning leeg te halen. De politie is op de hoogte.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met behandelend ambtenaar bij de gemeente Amstelveen, Niels Westerveld, telefoonnummer 020 540 4879, of 06 11560390.

Hoogachtend,

De loco-burgemeester van de gemeente Amstelveen, Herbert RaatAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.