Bijgewerkt: 25 juni 2024

Update kleinschalige respijtzorgvoorziening in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-04-2016

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de kleinschalige respijtzorgvoorziening:

Geachte leden van de gemeenteraad,

In het laatste kwartaal van 2015 heb ik u bericht over de eerste fase rond de kleinschalige respijtzorgvoorziening (pdf 2 pagina's), waar uw raad om verzocht heeft: het onderzoeken van de globale mogelijkheden en het consulteren van partijen. Inmiddels heb ik meer duidelijkheid over de tweede fase: een verkenning van de ruimtelijke en zorgtechnische inrichting van de voorziening. In deze brief geef ik u een schets van deze tweede fase. Daarnaast licht ik de derde fase toe: de te nemen stappen voor volledig duidelijk is, dat de logeervoorziening gerealiseerd kan en zal gaan worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn tijdens de commissievergadering B en S op 6 april 2016


Opzet voorziening en zorgconcept. De afgelopen maanden hebben de Heemraad BV, de Zonnehuisgroep en de gemeente de opzet voor de logeervoorziening verder uitgewerkt. Zoals ik u eerder schreef, wordt de kleinschalige logeervoorziening onderdeel van een wooncomplex op het resterende deel van de kavel in Westwijk Oost.

In de onderste laag van dit appartementencomplex voor senioren wordt een blok van vier woningen gebruikt voor de voorziening en directe ondersteuning. Twee appartementen worden zo geschakeld, dat deze ingezet kunnen worden voor de opvang van maximaal 5 hulpbehoevende inwoners, waardoor hun mantelzorgers worden ontlast. De voorziening krijgt vijf logeerkamers, een centrale woonkamer die desgewenst in tweeën kan worden gedeeld door een mobiele scheidingswand en een keukentje.

In de twee aanpalende (kleinere) appartementen van het blok van vier, komen 5 studentenkamers met centrale woonkamer/keuken, voor studenten die een zorgstudie volgen. De gemeente huurt vanuit de Wmo de twee appartementen voor de voorziening. De studentenkamers worden betaald vanuit de verhuur.

De zorg zal door professionals van de Zonnehuisgroep geleverd worden op de locatie van de voorziening. Voor de dagbesteding kan tevens gebruik worden gemaakt van het nabij gelegen Zonnehuis Westwijk. Tijdens het eerste jaar zal worden bezien in hoeverre de inzet van (additionele) vrijwilligers mogelijk is. De kwaliteit van zorg, geleverd door gekwalificeerd personeel van de Zonnehuisgroep staat echter voorop. De kosten hiervoor worden gedekt binnen het budget voor respijtzorg van de Wmo1. In dit jaar zal eveneens ervaring worden opgedaan met de inzet van zorgstudenten binnen de logeervoorziening. Dergelijke inzet van studenten blijkt in andere gemeenten van Nederland goed te werken en een voor zowel de (tijdelijke) bewoner als de student meerwaarde te hebben.

Te nemen stappen en risico’s. De komende maanden zullen de gemeente, de Heemraad BV en de Zonnehuisgroep de bouw- en zorgplannen concretiseren. Alle gemeentelijke ruimtelijke ordening en (stede-) bouwkundige processtappen, inclusief de grondverkoop komen hierbij aan bod. Daarnaast vindt de definitieve uitwerking van het zorgconcept door de Zonnehuisgroep plaats en zullen gemeente en Zonnehuisgroep contractafspraken over zorglevering en de vereiste kwaliteit hiervan maken.

Ik heb gemerkt, dat de Heemraad BV en de Zonnehuisgroep al het mogelijke doen om aan de wens vanuit uw raad invulling te geven. Mijn verwachting is dan ook, dat we als betrokken partijen hier uit gaan komen. Tegelijkertijd bestaat altijd de mogelijkheid, dat er een inhoudelijke onoverkomelijke belemmering ontstaat. Ook nu nog kan dit uitstel of zelfs afstel van realisatie betekenen. Zodra de derde fase in de realisatie van een logeervoorziening is afgerond zal ik uw raad hierover berichten.

(1 De geschatte kosten voor deze zorgpilot blijven het eerste jaar onder de aanbestedingsnorm. Na het eerste zorgjaar is aanbesteding van toepassing.)


Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend Jeroen Brandes Wethouder WelzijnAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.