Bijgewerkt: 6 december 2021

Update reconstructie van het Zwarte Pad in Bovenkerk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-09-2020

Het College B en W van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken in verband met de reconstructie van het Zwarte Pad in Bovenkerk

'Geachte raad,

Het fietspad langs de museumspoorlijn tussen Zetterij en Noorddammerlaan is geruime tijd afgesloten. Voor de reconstructie van het fietspad naar een hoogwaardig vier meter breed fietspad zetten we ons volledig in en de voortgang heeft onze continue aandacht. Vanwege de complexiteit van het project en steeds veranderende inzichten duurt het veel langer dan gebruikelijk. Amstelveners moeten nu al geruime tijd omfietsen via de Vierlingsbeeklaan. We zijn in een afrondend overleg met Waternet voor de vergunning voor het verplaatsen van de sloot over een lengte van 300 meter. Het blijkt dat de hele sloot eerst moet worden gedempt. De formele vergunning volgt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het fietspad Zwarte Pad op 26 oktober 2019 naast de Zetterij is zichtbaar verzakt


Op het gebied van kabels en leidingen hadden we een tegenvaller. Twee kruisingen van kabels en leidingen met de damwand blijken erg complex. We hebben nader onderzoek naar de exacte ligging moeten doen en zijn in overleg met de kabel- en leidingexploitanten. Voor de simpelste oplossing hebben we medewerking van Waternet nodig. Waternet stemde hier niet mee in omdat er dan te veel oppervlaktewater verloren gaat. De aannemer werkt daarom nu een andere oplossing uit . We verwachten dat Waternet met die oplossing wel zal instemmen en na groen licht kan de aannemer het voorlopig ontwerp verder uitwerken, wat nodig is voor de vergunningaanvragen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het afgesloten deel van het fietspad vanaf de Zetterij begint hier, richting de Vierlingsbeeklaan


Planning. Na akkoord van het definitieve ontwerp, kan de aannemer beginnen met voorbereidende vergunningvrije werkzaamheden zoals het weghalen van het bestaande fietspad en het opschonen van de watergang. Nadat de vergunning is verleend, kan de aannemer de sloot tijdelijk dempen, de nieuwe damwand plaatsen, het nieuwe fietspad aanbrengen en de tijdelijke demping weghalen. De aannemer werkt deze winter door, mits het weer dat toelaat. Naar verwachting kan het nieuwe fietspad eind februari 2021 in gebruik worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.