Bijgewerkt: 4 december 2022

Uri Coronel neemt afscheid en krijgt onderscheiding

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenweb / VNO NCW
15-02-2011

Uri Coronel, voorzitter van VNO-NCW regio Amsterdam, heeft op  maandag 14 februari 2011 de Frans Banninck Cocq Penning gekregen. Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam, overhandigde hem deze penning tijdens de VNO-NCW regio Amsterdam bijeenkomst in het hoofdkantoor van KPMG Accountants N.V. in Amstelveen.

VNO Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam aan het woord


De heer Coronel nam afscheid na 6 jaar werken bij de organisatie als voorzitter en hij kreeg de penning, omdat hij jarenlang zo veel werk verzette voor de sport en de economische belangen voor de regio. Sinds 2008 is hij voorzitter van Ajax en had een groot aandeel in de plannen voor de bouw van en de verhuizing van de voetbalclub van stadion 'De Meer' naar de Amsterdam ArenA.

VNO Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Uri Coronel krijgt de Frans Banninck Cocq Penning overhandigd van Eberhard van der Laan


Hij werkte daarnaast onder meer als voorzitter van de Raad van Bestuur van Alexander & Alexander Holding BV en als vice-voorzitter van Aon Groep Nederland en lid van het bestuur van het Fonds Gehandicaptensport. Ook is hij als voorzitter van de stuurgroep Masterplan Natura Artis Magistra actief, onder andere om de uitbreiding en de renovatie van de dierentuin Artis te helpen realiseren en hij zit in het bestuur van de stichting Alzheimercentrum van het VUmc.

VNO Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Uri Coronel tijdens zijn afscheidstoespraak vertelt over zijn werk en ervaringen bij VNO NCW. Hij zei onder andere: 'Ik sta nu in Amstelveen, ik woon in Amstelveen, maar ik ben een echte Amsterdammer'


VNO Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Uri Coronel poseert met zijn oorkonde voor de fotografen


Onder zijn leiding is de positie van VNO-NCW regio Amsterdam versterkt: de ondernemersvereniging is een belangrijke gesprekspartner geworden van gemeenten in de regio en heeft een actieve rol in initiatiefgroepen en platforms, zoals Kopgroep Ontspits en Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding. Wat de heer Coronel in de toekomst gaat doen, is op dit moment onbekend.

Frans Banninck Cocq?

Frans Banning Cocq (ook Frans Banninck Coq) (1605 – 6 januari 1655) was een 17e-eeuwse burgemeester van Amsterdam. Hij was kasteelheer van Huis Ilpenstein en droeg als titel Heer van Purmerlant en Ilpendam. Later vestigde hij zich in Amsterdam en was hij kapitein van het schuttersvendel van de Kloveniersdoelen dat in 1638 besloot zich te laten portretteren door Rembrandt (zie: De Nachtwacht).

De Frans Banninck Cocq Penning wordt toegekend aan diegenen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam gedurende een periode van ten minste 10 jaar. Het betreft personen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die wijze veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend.

Marry de Gaay Fortman nieuwe voorzitter VNO-NCW regio Amsterdam

Marry de Gaay Fortman (45 jaar) is advocaat-partner bij Houthoff Buruma in Amsterdam. Haar praktijk bevindt zich op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven.

Marry de Gaay Fortman is al geruime tijd actief voor VNO-NCW regio Amsterdam, onder meer voor de ontwikkeling naar een duurzaam bedrijfsleven in de hoofdstad. Ze heeft een sterke positie in het stedelijke netwerk, waardoor zij effectief kan lobbyen voor verbeteringen in het ondernemingsklimaat in de metropoolregio.

VNO Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Marry de Gaay Fortman, de nieuwe voorzitter VNO-NCW regio Amsterdam


Frans van der Wel wordt de nieuwe vicevoorzitter van VNO-NCW regio Amsterdam. Van der Wel (54 jaar) was tot juli 2010 lid van de Raad van Bestuur van accountants- en adviesbureau KPMG.

VNO-NCW?

Het is de grootste werkgeversorganisatie van Nederland. De organisatie is ontstaan uit een fusie tussen het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) op 31 december 1996. De naam VNO-NCW is een samentrekking van de afkortingen van de rechtsvoorgangers.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.