Bijgewerkt: 30 juni 2022

Uw communicatie wordt bewaard!!

Nieuws -> Informatief

Bron: Eerste Kamer / XS4ALL / Wikipedia
09-07-2009

Op pagina 28 van het dagblad De Telegraaf staat vandaag, op donderdag 9 juli 2009 een paginagrote e-mail afgedrukt van internetprovider XS4ALL in verband met de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens.

Theo de Vries, directeur van het bedrijf schrijft in de e-mail, dat: “….tot onze grote spijt door de Eerste Kamer de nieuwe wet is aangenomen. Alle informatie over uw e-mail-, internet- en belgedrag moet nu een jaar lang worden opgeslagen. Dus ook de gegevens van deze mail.”

Communicatie Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)Dus de Eerste Kamer heeft de wet toch aangenomen, ondanks alle tegenstand, want toen minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin de bewaarplicht voor internetproviders tot half jaar reduceerde, hebben de kamerleden toch ingestemd met de wet, die eigenlijk door de EU is opgedrongen aan de lidstaten. De telefoongegevens moeten ongewijzigd 1 jaar bewaard worden.

Volgens de Eerste Kamer der Staten Generaal moeten de aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en telecommunicatiediensten (internettoegang, e-mail en (internet) telefonie) ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige misdrijven de verkeers- en locatiegegevens voor een periode van twaalf maanden bewaren.

Zoals dat in de EG richtlijn ook staat, het gaat niet om het bewaren van de inhoud van de communicatie. De richtlijn bevat bepalingen over de te bewaren gegevens, de bewaartermijnen, de bescherming en de beveiliging van de bewaarde gegevens en het toezicht daarop, de rechtbescherming en de sancties.

De investerings- en exploitatiekosten komen ten laste van de aanbieders (internet service providers). De aanbieders hebben wel recht op vergoeding van de administratie- en personeelskosten, die voortvloeien uit het opvragen van bewaarde gegevens door de bevoegde autoriteiten.

Wat wordt bewaard?

Bij internettoegang:

- Inlognaam (toegewezen gebruikersidentificatie)

- IP adres (gebruikersidentificatie van elke communicatie met het netwerk)

- NAW gegevens van de gebruiker en NAW gegevens van de beoogde ontvanger

- Datum en tijdstip van de log-on en log-off van een internetsessie (gebaseerd op bepaalde tijdzone)

- De gebruikte internetdienst

- Inbelnummer in het geval van inbelverbinding

- DSL of ander eindpunt van de initiatiefnemer van de communicatie, zoals bij:

-Inbellen - telefoonnummer waarmee wordt gebeld;

-WiFi - MAC-adres;

-DSL - telefoonnummer en/of poortnummer.

Bij e-mail, per mailbericht:

- IP-adres (waarmee mail wordt opgehaald en verstuurd)

- User ID

- E-mail adres verzender (ook het “FROM” veld) en e-mail adres beoogde ontvanger (ook het “TO”, “CC” en ” BCC” veld)

- Andere e-mailadressen/aliassen van de gebruiker

- Datum en tijdstip van communicatie

- NAW gegevens (indien aanwezig)

- Wijze waarop mail wordt verzonden/ontvangen (POP, webmail, etc.)

Bij internettelefonie:

- Telefoonnummer beller

- Telefoonnummer ontvanger

- IP adressen

- NAW gegevens

- Datum en tijdstip start en einde communicatie

- Welke protocol/telefoondienst wordt gebruikt

- Zowel van geslaagde verbindingen als van pogingen tot verbindenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.