Bijgewerkt: 18 mei 2024

VNG: Gemeenten eensgezind over bestuursakkoord

Nieuws -> Informatief

Bron: VNG
09-06-2011

In de Algemene Leden Vergadering van de VNG hebben de Nederlandse gemeenten zich vóór het bestuursakkoord uitgesproken conform het voorstel van het bestuur van de VNG.  Dit betekent, dat de leden het onderhandelaarsakkoord voor hun rekening nemen, maar dat dit niet het geval is voor wat betreft het deel over Werk en Inkomen. 

Op basis van dit resultaat roept de voorzitter van de VNG, Annemarie Jorritsma, het kabinet dan ook op niet het hele akkoord te verwerpen, maar bewust en weloverwogen met deze uitspraak om te gaan.

jorritsma  Amstelveen
(Foto Marsel Loermans - 2011)

Mw. Annemarie Jorritsma-Lebbink, voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten, sinds 2008


Jorritsma: “Het is geen selectief winkelen wat we hier hebben gedaan. Het overgrote gedeelte van het akkoord, dat we wel voor onze rekening nemen, bevat grote opgaven, óók financieel. Het is niet alleen maar leukigheid waar we voor hebben gekozen. De stappen die we durven te nemen zijn immens, met name rond de jeugdzorg en de Begeleiding. En helemaal in lijn ook met de ambities van het kabinet.”

In de afgelopen periode is uitvoerig met de leden over het bestuursakkoord gesproken. Algemeen was de waardering voor het onderhandelaarsakkoord met uitzondering van het onderdeel werk. Waar kanttekeningen werden gemaakt, gold het dit onderdeel. De reacties varieerden van ‘nee, tenzij’ tot aan ‘ja, mits’: tekenend voor het dilemma van veel gemeenten.

Het bestuur van de VNG heeft mede op grond van de reacties van de leden besloten om de uitkomst van deze ledenraadpleging nog vóór de ALV met het kabinet te bespreken. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 26 mei. In het gesprek van 26 mei heeft het kabinet geen nieuwe tegemoetkomingen gedaan. Ook onderstreepte het kabinet dat het onderdeel ‘werk’ een integraal onderdeel van het bestuursakkoord is.

Het bestuur van de VNG heeft daarop vastgesteld, dat het bestuursakkoord op grote steun kan rekenen maar dat het onderdeel decentralisatie ‘werk’ nog teveel vragen blijft oproepen ten aanzien van de financiële uitvoerbaarheid gaat. Met het oog op dit dilemma heeft het bestuur de ALV op 1 juni voorgesteld om: vast te stellen, dat de leden het onderhandelaarsakkoord voor hun rekening kunnen nemen, maar dat dit niet het geval is voor het onderdeel 6.1 (‘Werken naar vermogen’).

Woensdag 8 juni 2011 heeft de ALV van de VNG hiermee ingestemd. Als het kabinet besluit niet het hele bestuursakkoord te verwerpen betekent dit, dat de Wet werken naar vermogen vorm krijgt in het proces van wetgeving tussen kabinet en Staten-Generaal. Het onderwerp ‘werk’ komt dan voor de verantwoordelijkheid van het Rijk. Tussen de VNG en het kabinet wordt dan niet meer (her)onderhandeld over de wet Werken naar Vermogen in het kader van het bestuursakkoord.

Wèl zal de VNG zal zich gedurende het hele wetgevingsproces actief blijven bemoeien met dit proces en zich blijven inzetten op het realiseren van de belangen, zoals deze in de afgelopen weken door gemeenten naar voren zijn gebracht op terrein van werk en inkomen en in het bijzonder op het terrein van de WSW. Dit is ook expliciet in het tijdens de vergadering aangescherpte bestuurvoorstel opgenomen.

Jorritsma hoopt, dat het kabinet niet alles overboord gooit. “Daar schiet niemand iets mee op. Al helemaal niet de mensen waar het om gaat. Het is onze intentie om het voor de inwoners van onze gemeenten, beter te maken. Dat zou toch de gezamenlijke inzet van ons allemaal moeten zijn”.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.