Bijgewerkt: 21 september 2021

VNG: Wetswijziging in strijd met doel Winkeltijdenwet

Nieuws -> Informatief

Bron: VNG
22-01-2010

Kabinet wil winkeliers straffen voor naleven van regels

De plannen van het kabinet, om de Winkeltijdenwet aan te scherpen staan haaks op het uitgangspunt van de wet. Volgens de regering maken winkeliers oneigenlijk gebruik van de mogelijkheden om op zondag open te gaan. Maar juist dat was de gedachte achter de wet, toen die 1996 werd opgesteld- stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De Winkeltijdenwet is er gekomen om winkeliers de gelegenheid te geven om met de zondagsopenstelling te experimenteren. Gemeenten moeten zelf kunnen bepalen of ze winkels de gelegenheid geven alleen op zondag open te zijn.

Dit mag niet door het rijk worden beperkt. De keuze kan alleen op lokaal niveau worden gemaakt, omdat dit afhankelijk is van de samenstelling van iedere afzonderlijke gemeente. De VNG pleit er dan ook voor om het nieuwe wetsvoorstel – dat a.s. dinsdag door de Eerste Kamer wordt besproken – te schrappen.

Het kabinet wil met het voorstel oneigenlijk gebruik van de toerismebepaling tegen gaan. Gemeenten gebruiken deze bepaling om winkels op zondag de gelegenheid te geven de deuren te openen. De koppeling tussen winkelopenstelling en toerisme is achterhaald.

De uitvoering zorgt voor grote problemen en confronteert gemeenten met dilemma’s zoals de beperking van het aantal ontheffing dat kan worden verstrekt. Deze kan slechts per 15-duizend inwoners worden verleend. Hierdoor is het aantal te vergeven ontheffingen laag terwijl de vraag ernaar groot is. Gevolg is oneerlijke concurrentie.

Bij het invoeren van de Winkeltijdenwet in 1996 is afgesproken dat die na tien jaar zou worden geëvalueerd. Dit is nooit gebeurd. Daarbij heeft de Raad van State in haar advies aangegeven dat de minister niet afdoende heeft aangetoond dat gemeenten de wet oneigenlijk toepassen. Toch meent het kabinet nu te moeten constateren dat er oneigenlijk gebruik van wordt gemaakt.

De aangekondigde wijziging dan wel beperking van het aantal koopzondagen zorgt in veel gemeenten voor onrust en onduidelijkheid. Het wetsvoorstel getuigt van wantrouwen naar de lokale overheid en doet afbreuk aan de zelfstandigheid van gemeenten. Ook zal het zorgen voor zeer ongewenste effecten op de lokale economie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.