Bijgewerkt: 16 juni 2024

VS-president Joe Biden in Brussel

Nieuws -> EU

Bron: EU Commissie/White House
25-03-2022

Op vrijdag 25 maart 2022 verwelkomde Ursula von der Leyen voorzitter van de Europese Commissie Joe Biden de president van de Verenigde Staten in Brussel. Opmerkingen van president Biden en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in gezamenlijke persverklaring:

'Goedemorgen. Ik ben er trots op vandaag opnieuw samen met President von der Leyen een nieuw baanbrekend initiatief tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten aan te kondigen. Ten eerste komen we samen om Europa's afhankelijkheid van Russische energie te verminderen.  Poetin heeft de energiebronnen van Rusland gebruikt om zijn buren te dwingen en te manipuleren.  Dat is hoe hij het heeft gebruikt.  Hij heeft de winsten gebruikt om zijn oorlogsmachine aan te drijven.

En daarom kondigde ik eerder deze maand aan dat de Verenigde Staten alle import van Russische energie zou verbieden om duidelijk te maken dat het Amerikaanse volk niet zou meewerken aan het subsidiëren van Poetins brute, ongerechtvaardigde oorlog tegen het volk van Oekraïne. Destijds merkte ik op dat wij die stappen konden zetten terwijl anderen dat niet konden omdat de Verenigde Staten een netto-exporteur van energie zijn, met een sterke binnenlandse industrie. En de Verenigde Staten waren ingenomen met de krachtige verklaring van de Europese Unie eerder deze maand, waarin zij toezegde haar afhankelijkheid van Russisch gas snel te verminderen.

Vandaag hebben wij overeenstemming bereikt over een gezamenlijk plan om dat doel te bereiken en tegelijkertijd sneller vooruitgang te boeken op weg naar een veilige toekomst met schone energie. Dit initiatief is gericht op twee kernpunten: Ten eerste, Europa helpen zo snel mogelijk minder afhankelijk te worden van Russisch gas.  En ten tweede, Europa's vraag naar gas in het algemeen verminderen. Om het eerste punt aan te pakken, gaan de Verenigde Staten, samen met onze internationale partners, werken aan een extra 15 - vijf - 15 miljard kubieke meter vloeibaar aardgas - LNG - voor Europa dit jaar.

En aangezien de EU ernaar streeft ruim vóór 2030 geen Russisch gas meer te kopen, zal zij er ook voor zorgen dat de vraag van de EU-markt naar 50 miljard kubieke meter LNG uit de Verenigde Staten tegen 2030 jaarlijks toeneemt. Om dit te bereiken gaat de Europese Commissie samenwerken met de lidstaten om gas op te slaan over het hele continent, om meer infrastructuur te bouwen om LNG te ontvangen en om stappen te ondernemen om de efficiëntie van gas te verhogen. Deze uitbouw - deze uitbouw zal gebeuren op een manier die bestaat - consistent is met, niet in strijd is met, de nul - netto nul klimaatdoelstelling die we - die we nastreven.  Het gaat wat tijd kosten om de gasvoorzieningsketens en de infrastructuur aan te passen zoals die het afgelopen decennium - voor het afgelopen decennium - is gebouwd.We zullen er dus voor moeten zorgen dat de gezinnen in Europa deze en de volgende winter kunnen doorkomen terwijl we een infrastructuur opbouwen voor een gediversifieerde, veerkrachtige en schone energietoekomst. Tegelijkertijd biedt deze crisis ook een kans.  Het is een katalysator - een katalysator die de investeringen zal aandrijven die we nodig hebben om onze doelstellingen op het gebied van schone energie te verdubbelen en sneller vooruitgang te boeken op weg naar onze toekomst met een netto-nul emissie. Dat is waar het tweede deel van dit initiatief over gaat.

De Verenigde Staten en de Europese Unie gaan samenwerken om concrete maatregelen te nemen om de afhankelijkheid van aardgas te verminderen - periode - en om de beschikbaarheid - de beschikbaarheid en het gebruik van hernieuwbare energie te maximaliseren. We gaan de wijdverspreide invoering van energie-efficiënte technologieën en apparatuur versnellen, zoals slimme thermostaten, die werken - en werken aan de elektrificatie van verwarmingssystemen in heel Europa. We gaan investeren in innovatieve oplossingen en technologieën om de overstap van fossiele brandstoffen te maken. En samen zullen we het gebruik van schone en hernieuwbare waterstof bevorderen om onze koolstofuitstoot te verminderen.

Deze - deze stappen zullen de energiezekerheid, de economische zekerheid en de nationale veiligheid vergroten. En we gaan een gezamenlijke taskforce opzetten om deze veranderingen door te voeren en vooruitgang te stimuleren, die gezamenlijk zal worden voorgezeten door vertegenwoordigers van het Witte Huis en het team van de voorzitter van de Europese Unie - het team van de Commissie. Mevrouw de Voorzitter, ik weet - ik weet dat het elimineren van Russisch gas kosten voor Europa met zich meebrengt.  Maar het is niet alleen het juiste om te doen vanuit een moreel oogpunt, het zal ons op een veel sterkere strategische voet zetten. En ik ben er trots op te kunnen aankondigen dat we ook een belangrijke doorbraak hebben bereikt in de transatlantische gegevensstromen. Privacy en veiligheid zijn sleutelelementen van mijn digitale agenda.

En vandaag zijn we het eens geworden over ongekende bescherming van de privacy van gegevens en de veiligheid van onze burgers. Deze nieuwe overeenkomst zal het Privacy Shield Framework versterken; groei en innovatie in Europa en de Verenigde Staten bevorderen; en zowel kleine als grote bedrijven helpen om te concurreren in de digitale economie.

Net als bij de oplossing van het geschil tussen Boeing en Airbus en de opheffing van de tarieven voor staal en aluminium, vinden de Verenigde Staten en de EU creatieve, nieuwe benaderingen om onze economieën en onze mensen dichter bij elkaar te brengen, op basis van gedeelde waarden. Dit kader onderstreept onze gezamenlijke gehechtheid aan privacy, gegevensbescherming en de rechtsstaat. En het zal de Europese Commissie in staat stellen opnieuw toestemming te geven voor trans-Atlantische gegevensstromen die 7,1 biljoen dollar aan economische betrekkingen met de EU helpen te faciliteren.

 Dus nogmaals dank, mevrouw de president, voor uw persoonlijke vriendschap, voor uw partnerschap en bovenal voor uw leiderschap. Dit alles brengt de Europese Unie en de Verenigde Staten nog dichter bij elkaar, en dat is winst voor ons allemaal. Ik dank u allen en ik geef het podium nu aan de president. Laat me dit uittrekken. (Ik moet mijn salaris hier verdienen. (Is het eruit genoeg? Alsjeblieft. Dank u.' (Lacht.)

'Mijnheer de Voorzitter, beste Joe,

Uw aanwezigheid hier in Brussel deze week op de NAVO-top, op de G7 en op onze Europese Raad is een zeer krachtige boodschap aan de wereld: Het transatlantische partnerschap is sterker en meer verenigd dan ooit. En we zijn vastbesloten ons te verzetten tegen de brute oorlog van Rusland. Deze oorlog zal een strategische mislukking voor Poetin zijn.

Onze samenwerking bij de vier opeenvolgende golven van sancties tegen Rusland is buitengewoon en uitzonderlijk geweest. De sancties dringen nu diep door in het Russische systeem en onttrekken Poetin de middelen om deze gruwelijke oorlog te financieren. Ons werk aan de sancties toont ook aan dat we samen sterker staan en echt een verschil kunnen maken. En we blijven onze samenwerking op vele strategische manieren versterken: op het gebied van humanitaire en veiligheidsbijstand aan Oekraïne; op het gebied van energie; bij het bestrijden van de bedreigingen voor onze democratieën; bij het oplossen van openstaande kwesties in de samenwerking tussen de EU en de VS, onder meer op het gebied van gegevensbescherming en privacy. In een wereld die wordt geconfronteerd met wanorde, houdt onze trans-Atlantische eenheid de fundamentele waarden en regels in stand waarin onze burgers geloven.

Laat ik me eerst concentreren op de vluchtelingen. Tot nu toe hebben ongeveer drie en een half miljoen mensen Oekraïne verlaten. De helft daarvan zijn kinderen. Elke tweede vluchteling is een kind. En de aantallen zullen blijven stijgen. Daarom trekken wij samen massaal middelen uit om diegenen te steunen die door het conflict ontheemd zijn geraakt, zowel in Oekraïne als in de buurlanden. Deze week nog heb ik bijvoorbeeld aangekondigd dat de Europese Unie 3,4 miljard euro extra voor dit doel zal uittrekken. En er zal nog meer komen. Hieruit blijkt onze diepe steun voor Oekraïne en zijn burgers. En ik wil het Amerikaanse volk vertellen hoe dankbaar Europa is voor zijn niet-aflatende steun.

Deze steun strekt zich ook uit tot het versterken van de energiezekerheid en de onafhankelijkheid van Europa van Russische fossiele brandstoffen. Zoals u weet, streven wij ernaar deze afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen te verminderen en weg te werken. En dit kan alleen worden bereikt door, uiteraard in de eerste plaats, te investeren in hernieuwbare energiebronnen, maar ook door extra gasleveringen, met inbegrip van LNG-leveringen (liquid natural gas). Als Europeanen willen wij dus weg van Rusland en ons richten op leveranciers die wij vertrouwen, die onze vrienden zijn en die betrouwbaar zijn. Daarom is de toezegging van de VS om de Europese Unie dit jaar ten minste 15 miljard kubieke meter extra LNG te leveren, een grote stap in die richting. Dit zal immers de LNG-voorziening vervangen die wij momenteel uit Rusland ontvangen. En als we vooruit kijken, zullen de Verenigde Staten en Europa zorgen voor een stabiele vraag naar en een stabiel aanbod van ten minste 50 miljard kubieke meter (billion cubic metres = bcm) extra LNG uit de VS tot 2030. En als we daarnaar kijken, dan vervangt deze hoeveelheid, 50 bcm per jaar, al een derde van het Russische gas dat vandaag naar Europa gaat. We zijn dus goed op weg om ons niet langer te richten op Russisch gas, maar op onze vrienden en partners, betrouwbare en betrouwbare leveranciers. We moeten onze bevoorrading veiligstellen, niet alleen voor de komende winter, maar ook voor de komende jaren. En dit is een belangrijk, een groot startpunt om dat te doen.

Ons partnerschap is bedoeld om ons door deze oorlog heen te helpen, om te werken aan onze onafhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen. Maar het is ook gericht op het bouwen aan een groenere toekomst met klimaatneutraliteit. We zullen samenwerken, ook met onze energie-intensieve industrie. En het goede nieuws is dat de infrastructuur die we vandaag voor gas gebruiken, in de toekomst voor schone waterstof kan worden gebruikt. Dus deze investering die we nu doen, is ook een investering in het koolstofvrij maken van onze economie. De samenwerking toont de kracht van onze democratieën. Het verheugt mij in het bijzonder dat wij onze respectieve acties ter versterking van de democratieën, de rechtsstaat en de vrijheid van de media in de wereld zullen opvoeren.

Ook moeten wij onze eigen democratieën blijven aanpassen aan een veranderende wereld. Dit geldt met name voor de digitalisering, waarin de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer zo cruciaal is geworden. Daarom ben ik zeer verheugd dat wij een beginselakkoord hebben bereikt over een nieuw kader voor trans-Atlantische gegevensstromen. Dit zal voorspelbare en betrouwbare gegevensstromen tussen de EU en de VS mogelijk maken, waarbij de privacy en de burgerlijke vrijheden worden gewaarborgd. Ik wil commissaris Reynders en minister Raimondo echt bedanken voor hun onvermoeibare inspanningen van de afgelopen maanden om een evenwichtige en doeltreffende oplossing te vinden. Dit is een nieuwe stap in de versterking van ons partnerschap. We slagen erin een evenwicht te vinden tussen veiligheid en het recht op privacy en gegevensbescherming.

Mr President, beste Joe, Poetin probeert de klok terug te zetten naar een ander tijdperk, een tijdperk van bruut gebruik van geweld, van machtspolitiek, van invloedssferen en interne onderdrukking. Ik ben ervan overtuigd dat hij zal falen. Wij werken samen aan een vreedzame, welvarende en duurzame toekomst. En ik weet dat we zullen slagen. Ik dank u hartelijk.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.