Bijgewerkt: 25 juni 2024

VVD-Amstelveen wil de Uitmarkt naar Amstelveen halen

Nieuws -> Gemeente

Bron: VVD-Amstelveen
30-08-2009

De VVD-Amstelveen wil de Uitmarkt graag naar Amstelveen halen. Uit diverse berichten blijkt, dat de Uitmarkt het centrum van Amsterdam wil verlaten. De fractie stelde deze vragen aan het college van B en W Amstelveen over de Uitmarkt.

Aan het college van B en W van de gemeente Amstelveen

Inleiding

Uit de diverse berichten in de media* blijkt dat de Uitmarkt het centrum van Amsterdam wil verlaten. De Uitmarkt is de landelijke opening van het culturele seizoen. Voor Amstelveen, bewoners en ondernemers zou het fantastisch zijn onderdak te bieden aan de Uitmarkt.

Het culturele klimaat in onze stad, met nationale iconen als het Cobramuseum in het Stadshart en het Jan van der Togt Museum in het Oude Dorp, sluit naadloos aan bij een evenement als de Uitmarkt. Amstelveen kent een hoog voorzieningenniveau en weet zich volgens een Citymarketing onderzoek op drie gebieden echt te onderscheiden ten opzichte van de regio.

Deze drie kenmerken zijn de zogeheten quality of life, de internationale bedrijvigheid en de creatieve zakelijke en culturele bedrijvigheid. Daarnaast blijkt de strategische ligging van Amstelveen bij Schiphol en Amsterdam van groot belang voor bedrijven.

De strategische ligging en goede bereikbaarheid van onze stad zowel vanuit Amsterdam als de rest van het land is een groot voordeel om een evenement als de Uitmarkt onderdak te bieden. Daarbij zijn we als mede-eigenaar van het Amsterdamse Bos in staat om fantastische locaties aan te bieden die een nieuw elan kunnen geven aan de Uitmarkt.

De Fractie van de VVD heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met de VVD eens, dat de eventuele komst van de Uitmarkt naar Amstelveen een prachtige kans is voor onze stad?

2. Is het college bereid op korte termijn de organisatie van de Uitmarkt te benaderen om de mogelijkheden te bespreken over de mogelijke verplaatsing van de Uitmarkt 2010 naar Amstelveen?

Namens de fractie van de VVD: Herbert Raat, Heleen Enschedé en Marius Rietdijk

*Het Parool, AT5 en De Telegraaf, 29-8-2009

Uitmarkt?

De Uitmarkt is een jaarlijks evenement in Amsterdam in het laatste weekeinde van augustus. Het kondigt de start van een nieuw cultureel seizoen aan. De Uitmarkt bestaat uit een grootschalige publieksmanifestatie in de binnenstad van Amsterdam die sinds 1977 wordt georganiseerd. Het aantal bezoekers bereikte in 2006 het recordaantal van een half miljoen, gespreid over drie dagen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.