Bijgewerkt: 6 december 2022

VVD: Een groen en verzorgd Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Walter Vervenne
04-02-2009

Het wel en wee van een VVD-raadslid in Amstelveen

De heer Walter Vervenne, lid Ruimte, wonen en natuur en A9 en plv lid Burgers en samenleving en Algemeen bestuur en middelen en woordvoerder voor groen,waaronder ook NME-Elsenhove, Milieu(aspecten) zoals Schiphol en de A9 en Lid StadsRegio Amsterdam stuurde deze e-mail naar ons:

“Weet, dat ik voor de komende periode 2010-2014 al begonnen was met het opschrijven van wensen en acties die te maken hebben met mijn onderwerp: Een groen en verzorgd Amstelveen. Hierin passen niet zwerfvuil, graffiti, schotels aan balkonranden uitstekend buiten de rooilijnen en verder aandacht voor straatmeubilair, riolering en onderhoud van de wegen.

Foto Amstelveen
(VVD - 2009)

Foto van twee satellietschotels op 27 januari 2009 in de flat Dolomieten na handhaving Woongroep Holland. De linker schotel zat gemonteerd zoals op de foto is te zien en de rechter aan de balkonrand vlak bij de deur en nu dus zoals bij de buurman


Let op het viaduct A9-KeizerKarelweg waar na veel aandringen door mij bij de wethouder nu eindelijk de rommel aan de pilaren is opgeruimd en schoon gemaakt. Met Kunst is het nu nog mooier geworden dan ik in eerste instantie had bedacht.

Zoals inmiddels bekend correspondeer ik al ruim anderhalf jaar met de Woongroep Holland (WGH) over het onderwerp schotelantennes. Op 25 april 2008 stelde ik vragen ex. art. 33 aan het College en kreeg een antwoord waar je niet zoveel mee kunt.

De wethouder beloofde dit onderwerp in zijn regulier periodiek overleg aan de orde te stellen. Het WGH reglement schotels aan onze gevels verwoordt helder de regels waar bewoners zich aan te houden hebben en begrijp je ook waarom ik doorging met vragen. Alleen niemand hield zich er aan en handhaven is lastig.

Nu blijkt dat de WGH met het aanspreken van bewoners, die het reglement niet volgen toch gestart te zijn. Alleen als een voorbeeld, van meer ervaringen in de stad, gezegd dat bewoners van Vesuvius en Etna mij meldden, dat er aan de balkonranden van Monte Rosa steeds vaker schotels minder zichtbaar/hinderlijk aanwezig zijn en zelfs in aantal afnemen.

Dit vroeg ik bij de WGH na met een ander voorbeeld aan het gebouw Dolomieten-Groenelaan. In het antwoord hierop met een brief d.d. 7 januari 2009 reageert Elke Heidrich, Manager Woondiensten van Woongroep Holland: “Allereerst vinden wij het plezierig dat er door omwonenden opgemerkt is, dat er verbeteringen opgetreden zijn ten aanzien van de aanwezige schotelantennes op onze woningen. Wij hebben ons het afgelopen jaar hier intensief mee bezig gehouden, zodat de afspraken hierover worden nageleefd.

Onze opzichter André Meijer zal de nieuwe melding over de aanwezigheid van de schotelantenne op de Dolomieten in behandeling nemen. Onze voorschriften over het plaatsen van schotelantennes zijn niet gewijzigd, maar naleving van ons beleid heeft wel onze aandacht.”

Binnenkort zal ik de wethouder vragen dit schotelonderwerp ook bij andere corporaties en verhuurders op de agenda te plaatsen. En waarom ook niet suggereren en stimuleren dat Verhuurders en VVE's een centrale schotelontvangst organiseren. Trouwens het gaat niet alleen om woonblokken van de corporaties. Ook veel particulieren met eigen huizen rommelen met schotels en airco's maar wat aan.

Hiervan heb ik trieste voorbeelden rondom de Rembrandtweg. Op 30 juli 2008 ben ik gehoord door de Welstandscommissie op de onderwerpen schotels en andere verstorende items zoals airco's aan gevels en op daken, zwerfvuil en graffiti op PEN voorzieningen.

Op 15 januari 2009 sprak ik met de heren G. Cremers en Daan van Miert Kabinet Veiligheid en Handhaving over handhaven in het algemeen. Veel opgeschoten ben ik met deze overleggen niet echt. Mijn volgende actie richt zich op zwerfvuil rondom alle winkelcentra in Amstelveen. De grootwinkelbedrijven voelen zich blijkbaar niet verantwoordelijk voor de buitenruimte bij laden, lossen en tijdelijke opslag op straat. Emmertjes met peuken er wel naast en koffiebekertjes vind je ook overal

Ongelooflijk eigenlijk hoe veel energie je moet opbrengen om een klein resultaat te behalen. Toch vinden veel Amstelveners deze punten belangrijk.”

Groet, Walter Vervenne

PS: voor alle duidelijkheid nogmaals gezegd dat iedereen moet kunnen lezen, horen en zien wat hij wil. Dus geen discriminatie, of andere flauwekul waar een aantal mensen mij van beschuldigde. Gewoon Vrijheid en Blijheid maar je wel aan de regels houden.´Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.