Bijgewerkt: 1 juli 2022

Vaccinatiecijfers 3 tot en met 9 mei 2021 in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: RIVM
12-05-2021

Tot en met zondag 9 mei 2021 zijn in Nederland naar schatting ruim 6,4 miljoen coronavaccinaties toegediend. Daarvan zijn er bijna 5 miljoen eerste vaccinaties en ruim 1,4 miljoen tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette prikken staat op het Coronadashboard – meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De huisartsen zijn de afgelopen week gestart met toedienen van de tweede vaccinatie aan met name 60-64-jarigen. Mensen van 65+ die eerder niet op de uitnodiging voor vaccinatie zijn ingegaan, kunnen nog steeds een afspraak maken: Oproep aan alle 65-plussers: maak nu een vaccinatie-afspraak.

Foto Amstelveen
(Bron RIVM - 2021)

Vaccinatiecijfers vanaf 6 januari t/m 9 mei 2021 in Nederland. COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD Milieu Ongevallen Dienst = COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS= COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie


Aantallen toegediende vaccinaties. De weekrapportage is gebaseerd op het aantal geregistreerde vaccinaties door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  en schattingen op basis van het aantal uitgeleverde doses aan andere uitvoerders van het vaccinatieprogramma. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 9 mei 2021. Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin toegediend is, week 1 t/m week 18 (2021) per type uitvoerder.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.