Bijgewerkt: 16 augustus 2022

Vaker online met een smartphone

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
08-07-2013

De smartphone heeft de laptop verdrongen als apparaat voor mobiel internet. Vooral veel jongeren gebruiken de smartphone vrijwel dagelijks om onderweg online te gaan. In Nederland ligt het gebruik van mobiel internet ruim boven het gemiddelde in de EU.

Het gebruik van internet is voor veel mensen niet beperkt tot thuis, of op het werk: zes op de tien internetgebruikers ging in 2012 ook onderweg online. Dat doen ze tegenwoordig vooral op de smartphone. Tot 2010 gebruikte men daarvoor vaker een laptop dan een smartphone. De tablet computer, die voor het eerst werd gemeten in 2012, werd door bijna 20 procent van de mobiele internetters gebruikt.

Vooral veel jongeren internetten onderweg. Ruim zeven op de tien 12- tot 25-jarigen gebruiken daarvoor hun smartphone, de meesten van hen vrijwel dagelijks. Bijna de helft gebruikt (ook) een laptop, en een kwart een tablet om onderweg online te gaan.

smartphone Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

Zes op de tien internetgebruikers ging in 2012 ook onderweg online met hun smartphone


De smartphone is ook bij 25- tot 45-jarigen het populairste apparaat voor mobiel internet. In de hoogste leeftijdsgroep wordt de laptop vaker gebruikt dan de telefoon, en de tablet vrijwel even vaak. Werkenden gebruiken anderhalf keer zo vaak mobiel internet als niet werkenden (66 tegen 39 procent).

Nederland heeft (met Zweden) het hoogste percentage internetters van de Europese Unie (94 procent). Met mobiel internetgebruik komt Nederland met een aandeel van 56 procent ruim boven het EU-gemiddelde van 35 procent uit, maar Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk overtreffen Nederland op dit punt. Van de buurlanden is het lage aandeel (31 procent) van mobiel internet in Duitsland opvallend.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.