Bijgewerkt: 22 februari 2024

Vanaf 1 oktober 2019 is groenere benzine te koop

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid/Wikipedia/E10-check
26-01-2019

Automobilisten kunnen vanaf 1 oktober 2019 op veel meer plekken groenere benzine tanken. Tankstations met twee of meer tankinstallaties voor benzine zijn dan verplicht om bij minimaal de helft van hun vulpistolen E10 aan te bieden. De andere helft blijft beschikbaar voor andere soorten benzine. Tankstations met infrastructuur voor maar één soort benzine blijven vrij in de keuze wat zij aanbieden. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

In 2030 nieuwe auto’s emissieloos. In het regeerakkoord is het streven opgenomen dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Met de grotere beschikbaarheid van groenere benzine rijden ook de auto’s die mensen reeds in bezit hebben schoner, want met het gebruik van E10 worden minder fossiele brandstoffen verbruikt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat start samen met consumentenorganisaties, garagehouders en autofabrikanten later dit jaar een informatiecampagne om automobilisten te informeren over het rijden op E10.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli - 2017)

drs. Stientje van Veldhoven-van der Meer (D66) staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat


De meeste tankstations in Nederland bieden voornamelijk E5-benzine aan. Deze benzine bevat maximaal 5% bio-ethanol. Veel auto’s – maar niet alle - zijn al geschikt voor E10, een brandstof die tussen de 7,5 en 10% bio-ethanol bevat. E10 is een benzine met maximaal 10% ethanol. In meerdere lidstaten wordt deze brandstof al enige tijd aangeboden. De hoeveelheid ethanol is te zien op de tankzuil door een sticker.

Als een voertuig niet geschikt is voor E10 dan kan het tanken van deze brandstof onnodige schade veroorzaken. Via de E10 Check ziet u snel en overzichtelijk of u E10 kunt gebruiken. De informatie wordt met regelmaat bijgewerkt. Mocht uw voertuig niet in de E10 Check vermeld staan, of wilt u meer informatie over E10, dan kunt u altijd terecht bij uw BOVAG-bedrijf. Bezit u een klassiek voertuig? Kijk hier verder voor advies van de FEHAC.

Ethanolbrandstoffen zijn motorbrandstoffen, waar ethanol aan toegevoegd is. De mengsels worden genoemd naar het ethanolpercentage. Zo bestaat bijvoorbeeld de motorbrandstof E10 uit 90% benzine en 10% ethanol. E85 bevat 15% benzine en 85% ethanol. Om niet onder de alcoholaccijns te vallen, kan een denaturatiemiddel worden toegevoegd. Volgens de Europese norm EN 228 is bijmengen van 5% bio-ethanol aan conventionele benzine (dus ‘E5’) toegestaan. Deze wordt echter dan geen ethanolbrandstof genoemd. Normale benzinemotoren kunnen zonder modificaties op deze brandstof draaien.

Ethanol heeft, onafhankelijk van de wijze van productie, vrijwel dezelfde chemische samenstelling. Chemisch is er geen verschil tussen ethanol van fossiele oorsprong en ethanol van biologische oorsprong. Wereldwijd speelt fossiele ethanol (bijvoorbeeld gewonnen door hydrateren van etheen uit cokesovengas) nauwelijks meer een rol. Van de biologisch geproduceerde ethanol wordt wereldwijd circa 35% als alcohol voor dranken en levensmiddelen en voor technische doeleinden gebruikt, en 65% als brandstof.

Octaangetal. Verder attenderen wij u erop dat gelet moet worden op het minimum octaangetal. Het octaangetal is evenals E10 ook aangegeven nabij tankvulmond en in het instructieboekje. Veelal staat het octaangetal ook aangegeven op de pomp. Voor Nederland geldt: Euro 95 is dat 95 RON. Bij premium super benzines is het minimum octaangetal hoger. Indien uw auto geschikt is voor E10 maar het minimum octaangetal hoger is dan 95 RON, tank dan géén Euro 95 E10 maar kies voor een premium super E5. Bij twijfel raadpleeg uw dealer. Bron: The European Automobile Manufacturers' Association (ACEA), European Association of Motorcycle Manufacturers (ACEM) en autofabrikanten (laatste update oktober 2018). Doe de E10 check hier. Lees ook: Tanken van brandstof E5, E10 en E85 op de website van ANWB.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2019)

Nicolaus August Otto (1832 - 1891 in Keulen) was een uitvinder van vele details die vandaag de dag nog steeds gebruikt worden in verbrandingsmotoren en een mede-uitvinder van het viertakt principe. De autodidact is nooit afgestudeerd aan de universiteit en behaalde later een eredoctoraat


Ethanolbrandstof is een biobrandstof, waarvan de voor- en nadelen in de wetenschappelijke en politieke discussie spelen. Er is bijvoorbeeld kritiek op het klimaatevenwicht, mogelijke concurrentie-effecten voor de voedselvoorziening of de mogelijke bedreiging van het regenwoud. Al in de jaren 1860 gebruikte Nikolaus August Otto 'spiritus' (aardappelsiroop, ethylalcohol) als brandstof tegen kloppen (octaangetal minimaal 104 RON) in de prototypes van zijn verbrandingsmotor. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd deze brandstof gebruikt als motorbrandstof voor hoge prestatie-eisen, zoals gevechtsvliegtuigen op vijandelijke vluchten.

De autofabrikant Henry Ford ontwierp later zijn Ford Model T, gebouwd tussen 1908 en 1927, oorspronkelijk op basis van het feit dat alcohol uit landbouwproducten de brandstof van de toekomst was, die tegelijkertijd nieuwe groei-impulsen zou geven aan de landbouw: 'De brandstof van de toekomst zal afkomstig zijn van vruchten, zoals Rhus (Sumak) op de wegen, of van appels, grassen of zaagsel - van bijna alles', maar benzine werd de belangrijkste brandstof in de VS en in alle landen die beïnvloed werd door standaardolie vanwege zijn beschikbaarheid en lage prijs en de invloed van standaardolie. Dit ging gepaard met de ombouw van de Model T-motor van Ford naar benzine. Tot in de jaren 1950 werd ethanol gemengd met verschillende andere brandstoffen, zoals benzeen, methanol, aceton en nitrobenzeen om zeer anti-klop racebrandstoffen te vormen, die vandaag de dag verboden zijn vanwege hun toxische werking op mensen en hun agressieve werking op het materiaal.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.