Bijgewerkt: 25 juli 2024

Vanaf 2013 wordt makkelijker aangifte doen bij de politie

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
22-11-2012

Burgers kunnen vanaf 1 januari 2013 makkelijker aangifte doen bij de politie. Iedereen die met de politie belt om aangifte te doen, wordt ‘op maat’ geholpen. Afhankelijk van het misdrijf kan via internet, telefonisch, aan huis of op het bureau aangifte worden gedaan.

Bovendien kunnen burgers door de komst van de nationale politie straks overal in Nederland aangifte doen. Voor de aangifte hoeven zij niet meer naar het politiebureau in de gemeente, waar het strafbare feit heeft plaats gevonden.

De verbetering van het aangifteproces is één van de speerpunten van de nationale politie die op 1 januari van start gaat. De verschillen tussen korpsen in het aangifteproces worden door de komst van de nationale politie beëindigd. De dienstverlening ‘op maat’ wordt vanaf 1 januari uitgerold binnen de politie. Dat schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in een reactie op het rapport ‘Aangifte doen: de burger centraal?’ van de Inspectie Veiligheid en Justitie dat vandaag naar de Tweede kamer is gestuurd.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2012)

Ivo Opstelten, (VVD) Minister Veiligheid en Justitie


In haar rapport concludeert de inspectie, dat het aangifteproces van de politie onvoldoende overeen komt met de behoeften en verwachtingen van burgers. Zij oordelen overwegend negatief over het aangifteproces. Door onduidelijke en niet eenduidige informatie weten burgers niet goed, hoe ze aangifte kunnen doen, wat er vervolgens gebeurt en waarom dat zo is.

Ook de grote verschillen tussen de korpsen draagt volgens de inspectie bij aan een negatief oordeel van burgers. Volgens de inspectie moet het aangifteproces gebruiksvriendelijker worden. Daarnaast moet de politie burgers structureel informeren wat er met de aangifte wordt gedaan.

Minister Opstelten onderschrijft de conclusies van de Inspectie Veiligheid en Justitie. “Mijn ambitie voor het aangifteproces is, dat burgers en ondernemers niet alleen weten waar en wanneer ze aangifte kunnen doen, maar ook dat ze er op kunnen vertrouwen, dat als hun aangifte wordt opgenomen deze ook daadwerkelijk wordt opgepakt dan wel, dat snel duidelijk is dat er geen opvolging mogelijk is. En dat ze precies weten wanneer ze weer wat horen en wie hun aanspreekpunt is”, schrijft Opstelten.

Volgens Opstelten geeft de nationale politie met voorrang uitvoering aan de verbetering van het aangifteproces. De basis van deze aanpak is de 24-uurs bereikbaarheid van de politie via de telefoon. Als burgers aangifte willen doen, bellen ze met de politie.

Vervolgens wordt in overleg bepaald op welke wijze de aangifte het beste kan worden opgenomen: via internet, telefonisch, bij de aangever thuis of op het bureau. Om het aangifteproces te verbeteren worden de bestaande richtlijnen binnen de politie vervangen door één uniforme en aangescherpte richtlijn. Op wordt in de opleiding van politiemensen meer aandacht besteed aan aangiften.

Ook de afhandeling van aangiften en de terugkoppeling aan burgers moet beter. Vanaf 1 januari 2013 start de politie met het persoonlijk informeren van alle aangevers van woninginbraken. Binnen twee weken krijgen zij dan bericht over de voortgang van de behandeling van hun aangifte. Vanaf 1 januari 2014 zullen alle aangevers van andere high impact crimes, zoals overvallen en straatroof, binnen maximaal 2 weken een eerste persoonlijke terugkoppeling ontvangen. Om de afhandeling van aangiften verder te verbeteren wordt het hele aangifteproces van de politie doorgelicht. Medio 2013 komt de minister samen met de politie met extra maatregelen. Online aangifte doen: http://www.politie.nl/aangifte/Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.