Bijgewerkt: 19 april 2024

Vanaf september 2018 start het project Ombouw Amstelveenlijn

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenlijn/VITAL
30-07-2018

Het samenwerkingsverband VITAL van de VolkerWessels-ondernemingen Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail en KWS zorgt voor de ombouw van de Amstelveenlijn. Sneltramlijn 51 wordt zo een hoogwaardige tramverbinding tussen station Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk.

De vernieuwing van de Amstelveenlijn is noodzakelijk omdat de huidige lijn 51 niet meer voldoet. De trams zijn vaak overvol, het materieel is oud en toe aan vervanging, en de lijn is storingsgevoelig. Het doel van de ombouw is het realiseren van een betrouwbare, snelle, veilige en comfortabele tramverbinding tussen station Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk. Ook worden in Amstelveen drie ongelijkvloerse kruispunten en een nieuw opstel­terrein aangelegd.

Vanaf september 2018 zal hoofdaannemer VITAL van het project Ombouw Amstelveenlijn starten met diverse werkzaamheden die nodig zijn voor het ombouwen van metro/sneltram 51 tot een hoogwaardige tramverbinding tussen Westwijk en station Amsterdam Zuid. Tot op heden is VITAL vooral bezig geweest met het uitwerken van het ontwerp van de nieuwe Amstelveenlijn en het uitvoeren van een aantal kabel- en leidingverleggingen. De start van deze werkzaamheden betekent helaas ook dat de hinder voor omwonenden, wegverkeer en OV-reizigers start.Bouwrijp maken opstelterrein. Begin september start VITAL met het bouwrijp maken van het opstelterrein in de Legmeerpolder, gelegen ten zuiden van de J.C. van Hattumweg. Dit bestaat met name uit grondwerkzaamheden. Ter plaatse kunnen deze werkzaamheden zorgen voor verkeershinder. Eind september 2018 verwijdert VITAL het laatste groen rondom de te realiseren ongelijkvloerse kruispunten bij de haltes Kronenburg, Zonnestein en de Sportlaan. Uiteraard wordt alleen het groen verwijderd voor zover dat nodig is om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Tijdens het verwijderen van groen kan er sprake zijn van verkeershinder vanwege tijdelijke rijbaanafzettingen op de Beneluxbaan.

Verleggen Beneluxbaan bij ongelijkvloerse kruispunten. In oktober begint VITAL met het aanleggen van de tijdelijke wegen bij de kruisingen Beneluxbaan/Rembrandtweg en Beneluxbaan/Zonnestein. Ter hoogte van deze kruispunten wordt de Beneluxbaan tijdelijk naar buiten toe verlegd, zodat er ruimte ontstaat om de ongelijkvloerse kruispunten te kunnen realiseren. Deze werkzaamheden stonden oorspronkelijk begin 2019 gepland, maar starten nu circa drie maanden eerder. Bij de kruising Beneluxbaan/Sportlaan staat het verleggen van de Beneluxbaan begin 2019 gepland.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Tram 51 in Westwijk bij het eindpunt aangekomen


Deze werkzaamheden betekenen dat er op een aantal momenten hinder is voor het wegverkeer. Met name als de tijdelijke wegen aangesloten moeten worden op de bestaande. Voor openbaar vervoer reizigers die gebruik maken van de halte Kronenburg hebben deze werkzaamheden eveneens gevolgen. Vanwege de verkeersveiligheid en de -doorstroming wordt halte Kronenburg al vanaf begin januari 2019 buitengebruik genomen in plaats van begin maart. Reizigers van tram 5 kunnen dan gebruik maken van een tijdelijke halte die 250 meter naar het zuiden ligt. Deze halte kan echter niet gebruikt worden door de reizigers van sneltram 51. Voor de directe omwonenden houdt de eerdere start van deze werkzaamheden in dat zij eerder te maken krijgen met overlast van bouwhinder.

Informatiebijeenkomsten. In het najaar wordt een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd, als eerste in september voor omwonenden van de haltes Kronenburg en Zonnestein. Ondernemers en instellingen langs de Beneluxbaan zullen eveneens nader worden geïnformeerd. Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op www.amstelveenlijn.nl of kom langs in het belevingscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2de verdieping bibliotheek).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.