Bijgewerkt: 25 juni 2024

Vandalisme aan het maatschappelijk vastgoed in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-04-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Vastgoed en Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over vandalisme aan het maatschappelijke vastgoed in Amstelveen, waar nu blijkt 5 hotspots zijn vooral in de buurt van scholen, waar regelmatig vernielingen worden aangericht:

'Geachte leden van de gemeenteraad,

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Vastgoed en Handhaving


Regelmatig wordt de gemeente geconfronteerd met vandalisme aan het maatschappelijke vastgoed. Uit een uitgebreide inventarisatie van het afgelopen jaar blijkt, dat de schade vooral worden veroorzaakt door het (al dan niet opzettelijk) ingooien van ruiten en het aanbrengen van graffiti of andere schade met opzet, zoals vuurwerk. Het gaat in totaal om 79 meldingen, waaruit vijf ‘hotspots’ naar voren komen. Het betreft de gebouwen/gebieden rond:

-de school aan de Catharina van Clevepark

-de scholen aan de Landtong

-de scholen aan de Orion

-de school aan de Zeelandiahoeve

-de scholen aan de Lindenlaan (deze wordt binnenkort gesloopt en wordt niet meegenomen in de verdere behandeling)

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2016)

Vandalisme in AmstelveenFoto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2016)

Vandalisme in AmstelveenUit de inventarisatie kwam verder naar voren, dat vandalisme in de aankomende seizoenen (lente t/m herfst) een hoogtepunt bereikt. Daarbovenop hebben de financiële consequenties en de overlast mij doen besluiten op korte termijn actie te ondernemen. Het doel is de schades te minimaliseren en daders te pakken.

Intensieve samenwerking. Hierbij zal een alliantie gevormd worden tussen een drietal afdelingen binnen het gemeentelijke apparaat. Door deze interne samenwerking van een registrerende (vastgoed), repressieve (handhaving) en preventieve (jeugd en samenleving) afdeling wordt het mogelijk een positieve rol te spelen in het gestelde doel. De volgende acties worden uitgevoerd:

-intensiever surveilleren op de vooraf vastgestelde locaties door handhaving voor een periode van een half jaar;

-inzet van jeugd en samenleving door handhaving naar aanleiding van gebeurtenissen die de surveillanten constateren;

-wekelijkse terugkoppeling van gebeurtenissen op bovengenoemde locaties tussen vastgoed en handhaving;

-binnengekomen incidenten bij vastgoed worden direct gedeeld met handhaving;

-maandelijks overleg tussen de betreffende afdelingen voor de juiste afstemmingen;

-foto’s graffiti centraal opslaan, waarbij mogelijke linken en/of daders kunnen worden opgespoord.

Na een half jaar wordt deze aanpak en de consequenties geëvalueerd, waarna ik u nader zal informeren.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat wethouder Vastgoed en HandhavingAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.