Bijgewerkt: 19 april 2024

Vanuit architectuur weer naar Stadsplein kijken

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
22-09-2006

De lokale overheid wil dat er met een „nieuwe onafhankelijke blik naar de inrichting van het Stadsplein wordt gekeken." Het moet hierin zelf het initiatief nemen. Dit staat in het 'Stappenplan Stadshart', dat begin augustus 2006 door de afdeling economische zaken (EZ) van de gemeente is opgesteld. Onlangs is de visie van het Platform Stadshart gevraagd.

Stadsplein  Amstelveen(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Het Stadsplein van Amstelveen in september 2006


„Hierbij moeten functionele, economische en leefbaarheid-aspecten worden meegenomen," aldus de schrijfster van het Stappenplan. „Wij stellen voor dat het plein vanuit de architectuurwereld opnieuw wordt bekeken. Dit moet met respect voor de intellectuele eigendom van het ontwerp van de oorspronkelijke architect plaats vinden. Tevens wordt de oorspronkelijke architect op de hoogte gesteld worden."

In het Platform Stadshart zijn de gemeente, de Cultuurstrip, Stadsharteigenaar Rodamco, de weekmarkt, de Schouwburg, het Congrescentrum, de politie en Berkhouwe Vastgoed (ontwikkeling Townhouse) vertegenwoordigd. Doel is het verlevendigen van het Stadsplein en het „verheffen ervan tot icoon van de stad." De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met de plannen van het college om dit doel te verwezenlijken. „Men heeft besloten een plan op te stellen teneinde een structurele verbetering van het functioneren te bereiken. Hierbij kan worden gedacht aan een verandering van de inrichting."

Deze doelstelling kan in de volgende, secundaire, subdoelstellingen worden uitgewerkt: verhogen bezoekersaantallen (met name maandag tot en met donderdag en in de avonduren); naamsbekendheid van het Stadshart en in het bijzonder het Stadsplein vergroten; meer evenementen organiseren binnen de mogelijkheden van de evenementennota, maar vooral kwalitatief hoogwaardige evenementen die direct bijdragen aan de hoofddoelstelling; vindbaarheid vergroten (signing); individuele herkenbaarheid van de culturele instellingen vergroten (lichtreclame).


door Henk Godthelp


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.