Bijgewerkt: 17 mei 2021

Veel grond stedelijk gebied licht vervuild

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
12-05-2005

Veel grond in het stedelijk gebied van Amstelveen is licht verontreinigd. Van gevaar is geen sprake. Bij grondverzet is hergebruik van deze grond zelfs gewenst.

Dit valt te lezen in het regionaal Bodembeheerplan (BBP) en de Bodemkwaliteitskaart, die door de gemeente onlangs zijn vastgesteld-In het Bovenland kunnen percelen en tuinen door ophogingen sterk verontreinigd zijn geraakt, waarbij echter geen directe gezondheidsrisico's aanwezig zijn.

Enig risico bestaat voor met grond spelende kleine kinderen en bij bovengemiddeld gebruik als moestuin, maar sanering is niet verplicht.

In het Bodembeheerplan gaat de gemeente een actief bodembeheer invoeren. Hiertoe is de gemeente in zes zones. In elke zone heeft de grond een vergelijkbare kwaliteit. Hoe de grond binnen en tussen de zones hergebruikt kan worden staat omschreven in het BBP.

Uitgangspunt is dat de bodem niet vuiler wordt. De voorwaarden maken het toepassen van licht verontreinigde grond niet meteen eenvoudiger , maar in elk geval mogelijk.

Een van de belangrijkste instrumenten is de verplichte melding, waarmee de toepassing wordt gecontroleerd.

Een groot voordeel van de kaart vormt reductie van de kosten, omdat binnen (grootschalige) projecten met grond worden geschoven zonder steeds bodemonderzoek uit te voeren. De voordelen zijn beperkt tot de ontveende polders (drie zones).

In de veenhoudende bovenlanden zijn meestal ophooglagen aanwezig, die de bodemkwaliteit benadelen, het hergebruik beperken en alsnog bodemonderzoek vergen. Door de regionale aanpak is het ook mogelijk om licht verontreinigde grond in de aangrenzende buurgemeenten Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn te hergebruiken.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.