Bijgewerkt: 15 april 2024

Veel 65-plussers hebben vaker een verhuiswens, maar…

Nieuws -> Informatief

Bron: ANBO
07-02-2019

Van de ruim 5.600 respondenten van 60 jaar of ouder hebben ruim 1400 (25,7 %) van hen een verhuiswens. Nog eens zo'n 550 respondenten (10 procent) hebben een meer latente verhuiswens. Zij antwoorden met 'later', 'als ik er aan toe ben' of 'nu nog niet'. Dat is opvallend. Uit de laatste CBS-cijfers (gebaseerd op het WoonOnderzoek (WoON) uit 2015) bleek dat het aantal 65-plussers dat aangeeft eventueel te willen verhuizen steeg van 6 procent in 2009 naar 16 % in 2015. Nu, vier jaar later, lijkt die groep nog verder gegroeid. Dat blijkt uit een peiling van ANBO, de belangenbehartiger voor senioren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De verhuisdozen zijn gevuld en ze staan klaar om te verhuizen naar de nieuwe woning. Veel 65-plussers hebben vaker een verhuiswens, maar de realisatie ervan is voor veel mensen erg problematisch


Meer samen
'We moeten wachten op het nieuwe WoonOnderzoek (WoON) om de cijfers te kunnen staven, maar de behoefte is heel duidelijk. Het is hoog tijd voor een dwingende opdracht aan gemeenten om aan de slag te gaan met wonen, wijken en welzijn. In samenwerking met lokale woningcorporaties, projectontwikkelaars én particulieren. We weten al jarenlang dat de demografische ontwikkelingen nopen tot lokale actieplannen om te zorgen dat mensen op een prettige manier oud worden, maar tot nu toe ontbreekt op lokaal niveau te vaak een visie op woningaanbod en –voorraad in relatie tot de lokale behoeften. De 164 miljoen euro die de minister van Volksgezondheid hiervoor uittrekt is mooi, maar dit zet geen zoden aan de dijk zonder goede medewerking van gemeenten. We zien te veel stroperigheid en te weinig urgentie ', zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

Foto Amstelveen
(Bron ANBO - 2018)

Liane den Haan algemeen directeur bij ANBO


Ook nadenken over nieuwe woonvormen
En die behoeften veranderen. Hoewel veel mensen in hun huidige huis oud willen blijven worden, ontstaat er ook behoefte aan nieuwe woonvormen. Den Haan: 'Bovendien blijkt dat de 60-plussers met een verhuisbehoefte in verrassend hoge mate open staat voor een vorm van meer gemeenschappelijk wonen. Slechts 20 procent van de ondervraagden zegt 'nee' op de vraag of ze dat ooit willen. De grootste groep (ruim 55 procent) zegt 'ja, onder voorwaarden': van zelfstandigheid, van gelijkgestemdheid, van privacy of van vrijheid. Een goede en passende woning cruciaal is voor een goede kwaliteit van leven. En zoveel mensen, zoveel wensen. Wanneer we aan mensen zelf vragen hoe zij willen wonen, dan sluit men een vorm van gezamenlijkheid zeker niet uit. Maar ook daaraan is grote variatie te ontdekken. Zelfstandig wonen, zelfstandig met gedeelde faciliteiten, collectief wonen; het aanbod groeit, maar nog niet snel genoeg.'

Andere opvallende resultaten:
  • 56 % van de ondervraagde 60-plussers woont meer dan 20 jaar in de huidige woning; Ruim 31 % woont in een appartementencomplex en ruim 57 % woont in een woning met meerdere verdiepingen;

  • In 67 % van de gevallen voldoet de woning aan de wensen. Dat betekent dat mensen ook een verhuiswens kunnen hebben als de woning past bij de bewoner;

  • Voorzieningen dichtbij, de mogelijkheid om hulp of zorg te krijgen en gezelligheid zijn de belangrijkste wensen voor een toekomstige woning.


  • Over het onderzoek
    Dit onderzoek is gedaan tussen 29 januari en 6 februari, onder 34.000 leden en 28.000 niet-leden van ANBO. Ruim 7100 mensen reageerden, wat een antwoordpercentage van 11,5 % betekent. Daarvan zijn 5627 mensen 60 jaar of ouder; dat is de groep, waar de bovenstaande conclusies uit worden getrokken. 76 % van de ondervraagden is lid van ANBO. 42 % van de ondervraagden is vrouw, 57 % is man. In 34 % van de gevallen zijn de respondenten alleenstaand, zonder inwonende kinderen; in 45 % van de gevallen zijn de respondenten samenwonend met een gezonde partner, zonder inwonende kinderen. De respondenten wonen overwegend in Zuid-Holland (21 procent) en Noord-Holland (19 %).  De enquête is uitgezet via het mailbestand van ANBO. De resultaten zijn niet gewogen of gecorrigeerd en daarom niet representatief. We spreken nadrukkelijk van een peiling. Lees ook het artikel: 65+ heeft vaker een verhuiswens, maar weet dit onvoldoende te realiseren    Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.