Bijgewerkt: 23 mei 2022

Veel mbo-studenten lopen gemiddeld 190 euro per maand mis

Nieuws -> Informatief

Bron: Centraal Planbureau
12-05-2022

Studenten die een mbo-studie (middelbaar beroepsonderwijs ) volgen en wiens ouders geringe financiële draagkracht hebben, kunnen recht hebben op een aanvullende beurs om hen financieel te ondersteunen tijdens hun studie. In 2019 had meer dan de helft van de mbo-studenten die in aanmerking kwamen voor studiefinanciering recht op een aanvullende beurs. Ruim een kwart (26,5%) van deze studenten maakte hiervan echter geen gebruik. Zij liepen gemiddeld 190 euro per maand mis.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Niet-gebruik van de aanvullende beurs in het mbo’ (pdf 21 pagina’s) van het Centraal Planbureau, dat op 12 mei 2022 is verschenen. Aanpassingen in de aanvraagprocedure of betere voorlichting kunnen mogelijk voorkomen dat mbo-studenten inkomensondersteuning mislopen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat des te lager het bedrag van de aanvullende beurs waar een student recht op heeft, des te hoger het niet-gebruik. Zo maakte 38% van de studenten die recht hadden op een deel van de aanvullende beurs hier in 2019 geen gebruik van, tegenover 15% van de studenten die recht hadden op de maximale aanvullende beurs.

Oorzaken en oplossingen. Mogelijke redenen dat studenten de aanvullende beurs niet aanvragen zijn onbekendheid met de aanvullende beurs, niet weten dat zij recht hebben, denken dat de aanvraagprocedure ingewikkeld is, privacyoverwegingen of stigma. Er zijn een aantal mogelijkheden om het niet-gebruik onder mbo-studenten terug te dringen. Zo kan het recht op de aanvullende beurs automatisch berekend en gedeeld worden met studenten. Ook een verandering in de aanvraagprocedure, zoals het automatisch aanvinken van de aanvullende beurs tijdens de aanvraagprocedure, kan het niet-gebruik verminderen. Verder kan betere voorlichting en het aanbieden van de juiste informatie studenten helpen om de juiste financiële keuzes te maken. 

Foto Amstelveen
(Bron Pexels - 2022)

38% van de studenten die recht hadden op een deel van de aanvullende beurs maakten hier in 2019 geen gebruik van, tegenover 15% van de studenten die recht hadden op de maximale aanvullende beurs


Studiefinanciering in het mbo. Studenten die een beroeps opleidende (bol) mbo-opleiding volgen, kunnen recht hebben op vier soorten studiefinanciering: de basisbeurs, de aanvullende beurs, het studentenreisproduct en een lening. Studenten in het mbo hebben al recht op een studentenreisproduct voor hun 18de. De basisbeurs, aanvullende beurs en lening kunnen zij pas vanaf hun 18de jaar ontvangen. De basisbeurs en aanvullende beurs zijn een gift voor mbo-1 en mbo-2-studenten en een prestatiebeurs voor mbo-3 en mbo-4-studenten. De aanvullende beurs is bedoeld om studenten met ouders met weinig financiële draagkracht financieel te ondersteunen tijdens hun studie. De hoogte is afhankelijk van het inkomen van de ouders en een aantal andere factoren. Het maximale bedrag kan oplopen tot ruim 370 euro per maand.

Eerder onderzoek niet-gebruik in het hoger onderwijs. In 2020 heeft het CPB onderzoek gedaan naar het niet-gebruik van de aanvullende beurs in het hoger onderwijs. Ook onder die groep studenten maakte circa een kwart van de rechthebbende studenten geen gebruik van de aanvullende beurs.

De aanvullende beurs is een vorm van studiefinanciering die extra financiële ondersteuning biedt aan studenten uit gezinnen met een laag inkomen. Door deze studenten extra financieel te steunen, wil de overheid de toegankelijkheid van het mbo waarborgen en gelijkere studiekansen te creëren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.