Bijgewerkt: 30 juni 2022

Veel ondernemers in het MKB krijgen moeizaam lening

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
13-04-2011

Ruim de helft van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) zegt in 2010 meer moeite te hebben gehad om een banklening te krijgen dan in 2007. Bijna 60 procent vindt, dat banken in 2010 minder bereid waren om leningen te verstrekken dan in 2007- meldt het CBS.

Meer moeite voor banklening

Het aantal MKB-bedrijven, dat financiering heeft gezocht is met de helft toegenomen tussen 2007 en 2010. Van de bedrijven die financiering met vreemd vermogen zochten, probeerden zowel in 2007 als vorig jaar 94 procent een lening te verkrijgen via een bank. Slechts 61 procent van deze bedrijven is in 2010 hierin volledig in geslaagd. Dit was in 2007 nog 84 procent.

mkb Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2011)

Meer dan 50 % van de ondernemers in het MKB zegt, dat ze in 2010 meer moeite te hebben gehad om een banklening te krijgen dan in 2007


Van de MKB-ondernemers die een banklening wilden, gaf 54 procent aan, dat de moeite of inspanning die hiervoor nodig was, (sterk) is toegenomen tussen 2007 en 2010. Slechts 5 procent van de respondenten gaf aan dat de inspanning in vergelijking met drie jaar geleden is afgenomen.

Tekort eigen kapitaal of onvoldoende onderpand

De meeste MKB-ondernemers gaven aan, dat banken een geldlening vooral weigerden door tekort aan eigen kapitaal van het bedrijf of onvoldoende onderpand. Verder speelden een slechte kredietwaardigheid van het bedrijf en teveel risico voor de geldverstrekker een rol.

MKB ziet afname bereidheid banken tot leningverstrekking

Bijna 60 procent van de MKB-ondernemers die een banklening probeerden te krijgen, vindt dat banken in 2010 minder bereid waren om leningen te verstrekken dan in 2007. Ondernemers in de sector informatie en communicatie en de sector bouw zijn het meest negatief.

In deze sectoren vond respectievelijk 75 procent en 68 procent de bereidheid bij banken om leningen te verstrekken (veel) kleiner. De bedrijven die een financiering via een bank zochten, deden dit in beide jaren voor het overgrote deel (90 procent) bij een bank waar het bedrijf al een relatie had.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.