Bijgewerkt: 23 juni 2024

Veel ouderen zijn lid van een geloofsgemeenschap

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
17-05-2024

In 2023 gaf 42 % van Nederlanders van 15 jaar of ouder aan bij een geloofsgemeenschap te horen. In 2013 was dit nog 53 %. 75-plussers rekenden zich het vaakst tot een geloofsgemeenschap. Dit meldt het CBS op basis van het onderzoek Sociale samenhang en welzijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2023 noemde 17 % van de Nederlanders zichzelf rooms-katholiek, gevolgd door protestants (13 %) en moslim (6 %). Daarnaast had zes % een ander geloof. Vergeleken met 2013 daalde vooral het aandeel mensen dat zichzelf rooms-katholiek ( - 9 %punt) en protestant ( - 3 %punt) noemde. Het aandeel mensen dat zichzelf moslim noemt nam iets toe ( + 1 %punt).

Meer gelovigen onder ouderen. Vrouwen (44 %) geven vaker dan mannen (39 %) aan deel uit te maken van een geloofsgemeenschap. Vooral ouderen rekenen zichzelf tot een religie. Zo zegt 63 % van de 75-plussers dat zij bij een geloofsgemeenschap horen. Dat is twee keer zo veel als bij de jongste leeftijdsgroepen: 3 op de 10 mensen van 15 tot 35 jaar rekenen zichzelf tot een geloofsgemeenschap.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Op zondagochtend 8 mei 2011 om 10 uur, werd de laatste eucharistieviering gehouden in de St. Annakerk aan de Amsterdamseweg in Amstelveen. De belangstelling was ontzettend groot, om deze slotviering bij te wonen en de parochianen inclusief veel persmensen waren vroeg op pad om een goede plaats te bemachtigen

Moslims zijn relatief jong. Van de drie grootste geloofsgemeenschappen in Nederland, zijn mensen die zichzelf rooms-katholiek of protestant noemen gemiddeld met 59 en 54 jaar het oudst. Een groot gedeelte van deze religieuze groepen bestaat uit 65-plussers. Slechts een klein gedeelte is jonger dan 25 jaar. Mensen van 15 jaar en ouder die zichzelf moslim noemen zijn relatief jong, gemiddeld 36 jaar oud. Iets meer dan een kwart van hen is jonger dan 25 jaar. Daarnaast is slechts 4 % 65 jaar of ouder.

Bezoek religieuze diensten stabiel. Van de mensen die zich tot een geloofsgemeenschap rekenen, bezocht 18 % in 2023 minimaal wekelijks een religieuze dienst. Dit percentage is al jaren stabiel. In 2013 was dit ook 18 %. In 2023 bezocht 6 % van de katholieken minimaal wekelijks de kerk. Bij de protestanten was dit 33 %. Van de moslims ging 27 % minimaal wekelijks naar de moskee. Tijdens de coronapandemie in 2020 en 2021 was bezoek aan religieuze diensten lang niet mogelijk vanwege coronamaatregelen.

1 op de 5 gelovigen volgt dienst wekelijks via media. Van de mensen die zich tot een geloofsgemeenschap rekenen, volgt 38 % weleens een dienst via radio, tv of internet. 20 % doet dit wekelijks. Bijna 4 op de 10 gelovigen die wekelijks een dienst via media volgen, gaan ook wekelijks naar een fysieke dienst.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.