Bijgewerkt: 26 juni 2022

Veel verkeersprojecten zijn in Amstelveen uitgevoerd, maar nog niet alles

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-03-2019

Dit blijkt uit de voortgangsnotitie die het college dinsdag 26 maart 2019 naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Burgemeester en wethouders laten weten dat een groot deel van de geformuleerde verkeersprojecten uit het Uitvoeringsprogramma verkeer 2015-2018 is gerealiseerd. De komende jaren staat er een hoop te gebeuren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer


Gerealiseerde maatregelen. In 2018 is de Amsterdamseweg-Noord gereconstrueerd. Er is een rotonde aangelegd op de kruising met de Keizer Karelweg, de verkeerslichten bij de Graaf Florislaan zijn vervangen en de fietspaden zijn opgeknapt. Ook diverse andere fietsroutes zijn verbeterd, zoals een deel van de hoofdroutes door Waardhuizen en een deel van de Noorddammerweg. Het fietsen is daardoor comfortabeler en veiliger. Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer: 'Een vernieuwende maatregel is de reconstructie van de kruising Ouderkerkerlaan-Lindenlaan, waarbij fietsers en voetgangers nu in alle richtingen voorrang hebben maar het autoverkeer wel in de doorgaande richting wordt geleid. De gemeente beloont de vaste fietsers met comfortabeler paden en zo veel mogelijk voorrang op kruispunten. We hopen dat de Amstelveense inwoners en werknemers door deze maatregelen vaker de fiets pakken. Fietsen is immers gezond, goed voor het milieu en zorgt voor minder files. Ik ben er trots op dat Amstelveen in 2018 is uitgeroepen tot beste fietsstad van Noord-Holland, een teken dat we op de goede weg zijn.'

De gemeente investeert in verkeersveiligheid, maar veiligheid is ook afhankelijk van het gedrag van mensen. Daarom blijft de gemeente Amstelveen veel aandacht geven aan verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding. Om dit te bevorderen doen we mee met landelijke campagnes, organiseren we eigen campagnes en acties, en hebben we overleg met scholen, Veilig Verkeer Nederland en politie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De rotonde aan de Amsterdamseweg-Keizer Karelweg werd in november 2018 opgeleverd


De verkeersafwikkeling is op enkele wegen verbeterd, onder andere door het toevoegen van extra opstelvakken/rijstroken, het vernieuwen van een aantal verkeersregelinstallaties en het aanpassen van software. Dit is vooral merkbaar op de Laan van Langerhuize en de Bovenkerkerweg. Daarnaast zijn er diverse kleine verkeersvoorzieningen gerealiseerd zoals drempels, plateaus, bruggetjes en parkeerplaatsen.

Geplande projecten komend jaar. 2019 zal vooral in het teken staan van de ombouw van de Amstelveenlijn en de Beneluxbaan. De gevolgen daarvan zijn al goed merkbaar. Daarnaast gaat de gemeente het Keizer Karelplein herinrichten en de aansluitende weg tot en met het kruispunt Keizer Karelweg-Lindenlaan, waar een rotonde komt. Verder worden er weer enkele fietsroutes verbeterd. Ontbrekende fietsstroken worden aangelegd en bestaande fietsstroken worden verbreed. Er komt een nieuwe fietsverbinding tussen het Meijslootpad en de hoofdfietsroute door Waardhuizen. Ook wordt in 2019 begonnen met het verbreden van het viaduct op de Laan van Langerhuize bij de Beneluxbaan. De gemeente probeert de overlast voor de Amstelveense inwoners en werknemers zo veel mogelijk te beperken, maar er is zeker sprake van verkeershinder.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.