Bijgewerkt: 5 maart 2024

Veilig Verkeer Nederland Amstelveen wil de knelpunten van school fietsroutes verbeteren

Nieuws -> Informatief

Bron: Ben Westerdorp
17-12-2022

De gemeente Amstelveen riep na de zomervakantie van 2022 inwoners op om knelpunten in school fietsroutes te melden. Over vier schoolroutes kwamen opmerkingen. Verkeerswethouder Raat sprak met VVN af samen de routes  te fietsen.

De eerste fietsrit vond plaats in Westwijk. De melder van de knelpunten, een moeder met haar zoontje fietste samen met wethouder Herbert Raat en Ben Westendorp van Veilig Verkeer Nederland de route langs onder meer de Karel Eijckmanschool, Triangel en Westwijkplein. VVN, afdeling Amstelveen bracht haar opmerkingen en aanbevelingen recent bij de gemeente onder de aandacht. Soms ging het daarbij om technische dingen, maar er kwamen ook wat algemene punten aan de orde. Twee sprongen er uit.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2022)

Herbert Raat (VVD) wethouder Verkeer, Ben Westendorp van de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland en moeder Mariëlle en haar zoon Benjamin verkennen de kruisingen op de fiets aan de Jane Addamslaan in Westwijk op 10 oktober 2022

Over verkeersregels. Mensen, ouders en kinderen houden zich niet  of slecht aan verkeersregels. En het lijkt alleen maar slechter te worden. Wie geeft nog richting aan? Wie houdt zich nog aan snelheidsbegrenzing? Wie houdt zich nog aan regels die voor gebruik van rotondes gelden? Misschien weten we het wel, maar vinden het niet zo belangrijk meer om die regels te volgen.

Dat vereist bewustmaking van de gevaren die je loopt als je aan het drukke verkeer deelneemt. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor medeweggebruikers. De landelijke organisatie VVN gaat de komende tijd daar in campagnes meer aandacht aan besteden. Ook de gemeente Amstelveen, samen met de Amstelveense afdeling VVN gaat bewustwording en verkeersgedrag komende jaren uitdrukkelijk aan de orde stellen. Het rijden van fietsroutes voor schoolkinderen is daar een mooi voorbeeld van.

Ben Westendorp: 'We vinden dat nog meer scholen in Amstelveen aandacht moeten schenken aan het jaarlijkse schoolexamen voor leerlingen en daaraan mee moeten doen. We gaan die scholen daarom stimuleren verkeerslessen te geven. En daarbij te proberen zoveel mogelijk ouders van schoolgaande kinderen daarin te betrekken om zodoende met elkaar de verantwoordelijkheid te nemen voor verkeersveiligheid. Daarnaast lijkt het ons belangrijk om scholen met vervolgonderwijs in Amstelveen te stimuleren verkeers- herhaal -lessen aan te bieden. Wij willen graag met de gemeente en vertegenwoordigers van scholen om tafel om dit te bereiken.'Over fietspaden. Als je veel met de fiets door Amstelveen rijdt dan valt op dat eenrichtingsfietspaden steeds meer als tweerichtingsfietspaden worden gebruikt. Op die manier gebruik te maken van eenrichting-fietspaden is verboden en ook niet ongevaarlijk. Dit type fietspaden is smaller dan tweerichting- fietspaden waardoor elkaar passerende fietsers soms moeilijk kunnen ontwijken.

Daarbij komt dat de snelheden op fietspaden door gebruik van e-bikes, fat bikes, speed pedelecs (Pedal Electric Cycle) en scooters steeds meer toeneemt. Dat levert bij eenrichting fietspaden extra gevaarlijke situaties op. Overigens niet alleen in Westwijk, maar in heel Amstelveen.  Een voorbeeld waar het te vaak mis gaat is het Kazernepad. Onlangs werd daarover in een raadsgesprek aandacht voor gevraagd. Herbert Raat (VVD) wethouder Verkeer heeft daarop adequaat gereageerd en maatregelen aangekondigd.

VVVN, afdeling Amstelveen nodigt de gemeente nadrukkelijk uit nog eens kritisch naar andere dergelijke situaties in Amstelveen te  kijken en waar nodig de bebording te verduidelijken en aan te passen. Daarnaast zou nog eens bezien kunnen worden welke fietspaden geschikt zijn voor twee richtingen en die dan ook als zodanig aan te wijzen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.