Bijgewerkt: 12 juni 2024

Veiligheid Amsterdam en regio in 2009 verbeterd

Nieuws -> Informatief

Bron: Gemeente Amsterdam / Gemeente Amstelveen
08-04-2010

Amsterdam is in 2009 opnieuw veiliger geworden. Dit blijkt uit de Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2009 die op woensdag 7 april 2010 is gepubliceerd. De objectieve veiligheidscijfers van Amsterdam zijn het afgelopen jaar opnieuw verbeterd, Amsterdam is nu 20% veiliger dan in 2003.

Het aantal hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen en het aantal harde kern jongeren daalt verder. Het aantal overvallen en woninginbraken is gestegen. De verharding van criminaliteit waarbij jongeren betrokken zijn, blijft voor de Driehoek (burgemeester, korpschef en hoofdofficier van justitie) een punt van zorg.

In de Veiligheidsrapportage staan de belangrijkste veiligheidscijfers voor de regio Amsterdam-Amstelland. De objectieve Amsterdamse veiligheidsindex is gebaseerd op het aantal aangiften, meldingen en incidenten bij de politie van criminaliteit en overlast. Deze daalde fors van 100 in 2003 naar 88 in 2008 tot 80 in 2009.

Een daling van de index betekent een verbetering van de objectieve veiligheid. De subjectieve index (veiligheidsbeleving) is licht gestegen van 74 naar 76. Voor de veiligheidsbeleving worden per jaar ruim tienduizend Amsterdammers geënquêteerd.

In vergelijking met 2008 is in de regio het aantal aangiften van diefstal vanuit box/garage/schuur/tuinhuis (-23%), vernieling (-21%), openlijk geweld (-15%), diefstal uit motorvoertuigen (-10%) en (brom)fietsdiefstal (-8%) gedaald. Het aantal veelplegers is gedaald van 563 naar 513. De combinatie van repressie en zorg lijkt op deze groep een positief effect te hebben.

Jeugd

Het aantal harde kern jongeren is ten opzichte van 2008 afgenomen van 585 naar 547. Het aantal door de politie geregistreerde jeugdgroepen daalde van 73 naar 51. Zowel het aantal hinderlijke (van 43 naar 30), overlastgevende (van 19 naar 15) als het aantal criminele groepen (van 11 naar 6) daalde aanzienlijk.

De toename en verharding van criminaliteit waarbij jongeren betrokken zijn blijft echter een punt van zorg. Het aantal meldingen van jeugdoverlast is toegenomen met 5,7%. Het aantal overvallen op ondernemers, vaak met jeugdige daders, is met 10% gestegen. Ook het uitgaansgeweld op het Leidseplein waar veelal jongeren bij betrokken zijn blijft hoog.

Jeugdige daders maken zich steeds vaker schuldig aan zwaardere geweldsdelicten. In de cijfers is geen verjonging van jeugdcriminaliteit zichtbaar; de leeftijd van de daders daalt niet. Opvallend is dat bij jonge daders vaak sprake is van het gebruik van alcohol of drugs, het hebben van een licht verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. Verder gebruiken jongeren in de leeftijdscategorie 18-25 jaar sneller een wapen dan oudere daders.

De aanpak van jeugdcriminaliteit door de Driehoek richt zich op een strakke toepassing van het strafrecht en meer combinaties van straf én zorg. Uitgangspunt is vroegtijdig signaleren en geen vrijblijvendheid. Daarnaast is er aandacht voor het wegnemen van de oorzaken van jeugdcriminaliteit en het bieden van perspectief aan jongeren door bijvoorbeeld het aanbieden van stages, jongeren terug sturen naar school of begeleiden naar werk.

Nieuwe instrumenten tegen jeugdoverlast en criminaliteit richten zich ook op deze uitgangspunten. Zo worden binnen Pilot West de doorlooptijden beperkt en een combinatie van straf en zorg opgelegd, als het nodig is in een gedwongen kader.

Aandachtspunten

In de regio Amsterdam-Amstelland is het aantal overvallen met 11% gestegen. De aanpak van het aantal overvallen op ondernemers en woningen blijft een prioriteit. Daarom heeft de Driehoek hiervoor recent een flink aantal maatregelen gepresenteerd.

Het aantal woninginbraken is in 2009 met 15% toegenomen. Het aantal incidenten van huiselijk geweld is toegenomen met 23%. Ook het aantal aangiften hiervan steeg. Op huiselijk geweld heerst een groot taboe, er wordt weinig aangifte gedaan. Daarom is de inzet van de Driehoek om het aantal aangiftes te laten stijgen.

De Driehoek heeft ook bepaalde gebieden in de stad benoemd waar extra aandacht voor is zoals delen van Zuidoost. Omdat er geen aangifte meer gedaan wordt van vernieling van abri’s door het bedrijf dat deze onderhoudt, is het aantal meldingen hiervan flink gedaald.

Regiogemeenten

De burgemeesters van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn bundelen samen met politie en OM jaarlijks hun gegevens in de Regionale Veiligheidsrapportage.

In Amstelveen wordt op dit moment extra ingezet op de aanpak van woninginbraken en scooteroverlast. De straatcoaches zijn vorig jaar gestart in Amstelveen.

Ook in Ouder-Amstel heeft de politie de afgelopen periode intensief ingezet op inbraken. In Diemen is gestart met de individuele aanpak van overlastgevende jongeren, de groepsaanpak wordt verder uitgerold. Het aantal meldingen van jeugdoverlast is er toegenomen in 2009.

Aandachtspunt in Uithoorn is dat daar dit jaar voor het eerst twee hinderlijke jeugdgroepen zijn en dat het aantal meldingen van jeugdoverlast er fors is toegenomen.

In Aalsmeer is ondanks de daling van het aantal jeugdgroepen toch sprake van een stijging van meldingen jeugdoverlast,

De cijfers uit de Veiligheidsrapportage zijn de basis voor het veiligheidsbeleid. De Regionale Veiligheidsrapportage is terug te vinden op www.eenveiligamsterdam.nl.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.