Bijgewerkt: 4 december 2022

Veiligheid blijft aandachtspunt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-04-2009

Amstelveen is relatief veilig. Uit de Regionale Veiligheidsrapportage Amstelland blijkt dat het aantal aangiften over 2008 is gedaald. Voor een aantal delicten zijn goede resultaten geboekt. Zo is het aantal meldingen van jeugdoverlast en diefstal van en uit auto’s gedaald. Andere delicten zoals inbraken en (brom)fietsdiefstallen zijn toegenomen. Op deze terreinen werkt de gemeente nauw samen met de politie aan maatregelen.

De maatregelen zijn opgenomen in het actieplan veiligheid 2009 en de wijkteamplannen van de politie. Zo werkt de gemeente samen met de politie aan de aanpak van scooteroverlast en inbraakpreventie. Om de overlast van scooters tegen te gaan is er een campagne ontwikkeld die jongeren er op wijst wat de gevolgen zijn van als ze met hun scooter de grenzen op zoeken. Onderdeel van deze campagne richt zich ook op het voorkomen van diefstal van brommers en scooters. In het kader van inbraakpreventie organiseert de politie informatieavonden en worden preventietips gecommuniceerd via diverse kanalen.

Amstelveen Zuid scoort in de index betere cijfers dan Amstelveen Noord. Dit komt vooral door de toename van het aantal inbraken en het aantal drugsdelicten in Noord. Deze laatste toename wordt echter veroorzaakt door 19 aanhoudingen tijdens één evenement in het Amsterdamse Bos.

Het aantal meldingen jeugdoverlast is in 2008 licht gedaald. De uitvoering van de nota Jeugd en Veiligheid en de intensivering van het gemeentelijk toezicht (bikersteam) in de openbare ruimte werpt mogelijk vruchten af. Jeugdoverlast blijft echter een punt van aandacht, daarom is recent gestart met een interventieteam met straatcoaches en gezinsbezoekers.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.