Bijgewerkt: 26 februari 2024

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland over de ontwikkelingen COVID-19

Nieuws -> Informatief

Bron: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
23-08-2021

De voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft op 19 augustus 2021 een brief naar alle colleges van B en W van de regio gestuurd over de voortgang van de aanpak van COVID 19 in onze regio.

Na de versoepeling van de maatregelen in week 28 was een flinke piek in het aantal besmettingen te zien. Deze piek is inmiddels voorbij maar de afgelopen weken neemt het aantal nieuwe besmettingen steeds minder hard af. De daling is de afgelopen week zelfs vrijwel tot stilstand gekomen. De afgelopen week waren er binnen de veiligheidsregio gemiddeld 160 besmettingen per 100.000 inwoners.

Het aantal ziekenhuisopnames in de veiligheidsregio is ten opzichte van vorige week licht gedaald, naar 54 opnames per 1 miljoen inwoners. Bijna alle opnames betreffen patiënten die niet of niet volledig zijn gevaccineerd of een afweerstoornis hebben, waardoor de werking van het immuunsysteem is afgeremd. Hiermee blijft de veiligheidsregio deze week de regio met het grootste aantal nieuwe besmettingen en het hoogste aantal ziekenhuisopnames in heel Nederland.

De veiligheidsregio blijft ingeschaald in het hoogste risiconiveau 'Zeer Ernstig'. De landelijk vastgestelde definitie voor dit risiconiveau is: meer dan 250 Covid-19 besmettingen per 100.000 inwoners of meer dan 27 ziekenhuisopnames (incl. intensive care) per 1 miljoen inwoners per week. Bij deze inschaling worden naast de incidentie ook andere aspecten meegewogen, zoals de dominantie van de besmettelijke Delta-variant en de druk op de zorg. Voor meer informatie zie landelijke coronadashboard. Lees de volledige brief hier (pdf 8 pagina’s).

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2018)

Femke Halsema burgemeester van Amsterdam en voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland


Het grootste reservoir aan besmettingen blijft zich bevinden onder 19- tot 40 jarigen. In de leeftijdsgroepen 0 tot 4 jaar en bij 80 plussers nam het aantal besmettingen toe, hoewel in deze leeftijdsgroepen in absolute aantallen het kleinste aantal besmettingen is waargenomen. Bij de overige leeftijdsgroepen namen de besmettingen licht af of bleven op vrijwel hetzelfde niveau als voorgaande week.

In week 32-2021 is het gemiddeld aantal testen per dag gedaald van 1.404 vorige week naar gemiddeld 1.230 testen per dag deze week (inwoners binnen en buiten onze regio).

Het percentage positieve testen steeg licht: van 15,7% vorige week naar 17,4% deze week, mogelijk doordat steeds meer mensen zich laten testen na een zelftest te hebben gedaan. Gemiddeld werden in de 'fastlane' 47 van de 500 beschikbare testen per dag afgenomen.

De teststraten beschikken over voldoende capaciteit. De doorlooptijd blijft binnen de norm van twee keer 24 uur. De testbussen stonden afgelopen maand in Diemen (Ouddiemerlaan), Aalsmeer (Dreef), in Duivendrecht (Telstarweg), Noord (Waterlandplein) en Amstelveen (Sportlaan). Tot 5 september 2021 zullen de testbussen in Amstelveen (Sportlaan) en Uithoorn (Amstelplein) staan.

De afgelopen vier weken heeft de GGD gemiddeld 61.762 prikken per week gezet. De vaccinatiegraad in de veiligheidsregio loopt 2 a 3% achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze achterstand wordt met name veroorzaakt door de vaccinatiegraad in Amsterdam. De vaccinatiegraad in Diemen is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde; in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn is de vaccinatiegraad boven het landelijk gemiddelde. Op dit moment worden de vaccinatiecijfers verder gespecificeerd zodat deze goed vergelijkbaar zijn met de landelijke en regionale cijfers.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

De corona testunit in een bus van de GGD op de parkeerplaats tussen de Ben Goudsmithal en De Beweegbox in Amstelveen op 1 maart 2021


De vaccinatie achterstand is het grootst bij jongeren tot en met 24 jaar. De leeftijdsgroep 25-34 jaar loopt voor op het gemiddelde. In de leeftijdsgroepen boven de 35 jaar is een (lichte) achterstand te zien. In Amsterdam is deze achterstand met name terug te zien in de stadsdelen Nieuw West en Zuidoost. De GGD maakt momenteel de omslag van grootschalig vaccineren in grote priklocaties naar fijnmazig en groepsgericht vaccineren. De 'bulk' van de mensen die zich wil laten vaccineren heeft dit inmiddels gedaan en een meer gerichte aanpak is nodig om hen die nog niet gevaccineerd zijn te bereiken.

Met het verdwijnen van veel beperkingen lijkt het soms of corona niet meer bestaat, maar niets is minder waar. De daling van het aantal besmettingen lijkt tot stilstand te komen op een niveau, waar we niet tevreden mee kunnen zijn. Nog steeds worden te veel mensen ernstig ziek, vooral mensen die niet gevaccineerd zijn of bij wie het vaccin niet goed aanslaat. Ook is de druk op de zorg nog steeds te groot. Onze inspanningen zijn er momenteel op gericht om zoveel mogelijk mensen gevaccineerd te krijgen, omdat dit de beste manier is om onszelf en elkaar tegen het virus te beschermen, en de snelste manier om deze crisis echt achter ons te kunnen laten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.