Bijgewerkt: 20 juni 2024

Veranderende regelgeving van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2016

Nieuws -> Informatief

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
28-12-2015

Consumenten gaan betalen voor plastic tasjes bij de kassa, en kosten van wrakopruiming zijn vaker te verhalen op scheepseigenaren. Dit zijn enkele wijzigingen in regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu per 1 januari 2016. Hieronder een kleine selectie uit de belangrijkste veranderingen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Een al vaker gebruikte plastic tas van supermarkt Albert Heijn kost de eerste keer 25 cent


Verbod op gratis plastic tassen. Consumenten gaan een klein bedrag betalen voor een plastic tas, want plastic tasjes mogen in het nieuwe jaar niet meer gratis aan de kassa worden weggegeven. Deze maatregel moet het aantal plastic tasjes terugdringen en de schade voor het milieu daarmee verkleinen. In sommige gevallen mogen verswaren en levensmiddelen nog wel worden verpakt in dunne plastic tasjes als dit voedselverspilling tegengaat of als er geen andere manier is deze hygiënisch te verpakken.

Kosten opruiming van een wrak vaker te verhalen op scheepseigenaren. Eigenaren van zeeschepen zijn vanaf volgend jaar verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de kosten van opruiming van schip en lading als het schip vergaat. Wanneer de eigenaar het wrak niet bergt, kan Rijkswaterstaat het wrak laten opruimen en de kosten daarvan tot een bepaald maximum op de eigenaar, of direct op diens verzekeraar verhalen. Ook krijgt de Staat meer bevoegdheden om in te kunnen grijpen bij schepen in nood om zo scheepsrampen en gevaar voor de scheepvaart, het mariene milieu en de kust te voorkomen. Dat staat in de Wet bestrijding maritieme ongevallen, die vanaf 1 januari 2016 in werking treedt.

Subsidieregeling voor verwijdering asbestdak. Vanaf volgend jaar kunnen eigenaren van gebouwen die nog een dak met asbest hebben een subsidie aanvragen voor renovatie. De subsidieregeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen, omdat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn. Dit verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor schadelijke asbestvezels kunnen vrijkomen. De subsidie kan vanaf 4 januari 2016 worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).Eén digitale basiskaart voor heel Nederland. Vanaf 2016 gaat de hele overheid werken met één uniforme gedetailleerde digitale basiskaart, de zogenaamde Basisregistratie Grootschalige Topografie. Hierin zijn alle fysieke objecten, zoals gebouwen, wegen, water en groen, eenduidig vastgelegd. Basisregistraties werken volgens het principe eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik. Dit scheelt een hoop dubbel werk en dat levert winst op. Doordat organisaties over hetzelfde beeld van Nederland beschikken, kunnen ze gemakkelijker samenwerken. Vanaf 1 januari 2017 moet de hele overheid verplicht met de BGT werken. Het landsdekkende bestand word ondergebracht bij het Kadaster, en is straks als open data vrij beschikbaar voor iedereen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.