Bijgewerkt: 27 maart 2023

Verbazing Veenendaalplein over keuze bouwplan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
14-07-2005

Bij een aantal omwonenden aan het Veenendaalplein is met verbazing gereageerd op de keuze voor het bouwplan van Proper Stok, dat voorziet in 39 koop-en twaalf sociale huurappartementen.

„Naar onze mening heeft het plan van Proper Stok ten onrechte de voorkeur gekregen boven het plan van Amvest dat voorziet in de bouw van 39 duurdere huurwoningen voor doorstromers," aldus twee van hen in een brief aan de fracties van BBA en VVD.

Deze (oppositie)partijen delen de opvatting van de omwonenden. Vanavond wordt er in de gemeenteraadsvergadering over gedebatteerd. De omwonenden veronderstellen een politieke doelstelling (het realiseren van sociale huurwoningen), waaruit in combinatie met koopappartementen een aanmerkelijk hogere grondopbrengst wordt gegenereerd (ruim 4,5 miljoen euro tegen een kleine twee miljoen).

„Dit terwijl alle betrokkenen, inclusief gemeentelijke vertegenwoordigers, van mening zijn dat het Amvest-plan op punten als architectonische vormgeving, stedenbouwkundige inpassing en materiaalgebruik beter scoort van Proper Stok."
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.