Bijgewerkt: 9 december 2022

Verbeteringen van de samenwerking in de huisartsenzorg

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
05-10-2015

In het voorjaar van 2015 deed het Actiecomité Het Roer Moet Om een oproep tot verbetering van de samenwerking in de huisartsenzorg. Afgelopen zomer hebben de betrokken partijen (LHV, InEen, NHG, VPH, NPCF, verzekeraars, toezichthouders en VWS) hierover gesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot een plan, dat minister Edith Schippers (Volksgezondheid) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gezonden. Het plan bestaat uit 3 onderdelen:

-Aanpak bureaucratie en administratieve lasten

-Samenwerking en gelijkwaardigheid

-Kwaliteit

Aanpak bureaucratie en administratieve lasten. Concrete resultaten in het plan zijn onder andere het vervallen van formulieren bij het voorschrijven van medicatie om te stoppen met roken, verbandmiddelen en dieetvoeding. Een recept is voortaan voldoende. Ook verdwijnen onnodige dubbele verwijzingen en machtigingen, bijvoorbeeld in het voorschrijven van incontinentiemateriaal. De nieuwe werkwijze wordt per 1 januari 2016 ingevoerd. Deze en andere maatregelen leiden tot een flinke en merkbare vermindering van de regeldruk voor huisartsen en voorkomen, dat er nieuwe onnodige lasten ontstaan.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Edith Schippers, (VVD) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Samenwerking en gelijkwaardigheid. Huisartsen moeten ruimte ervaren om te kunnen samenwerken om goede zorg voor de patiënt en verzekerde tot stand te brengen. Onlangs heeft de ACM haar nieuwe uitgangspunten voor het toezicht op de eerstelijnszorg gepresenteerd. Hierin staat dat zolang zorgaanbieders in de eerste lijn, patiënten (of hun vertegenwoordigers) en zorgverzekeraars er gezamenlijk uitkomen, de samenwerking in het belang van de patiënt en de verzekerde is en er geen aanleiding is om aan te nemen, dat een samenwerking schadelijk uitpakt. Minister Schippers moedigt huisartsen daarom aan om gezamenlijke initiatieven te nemen in het belang van de patiënt en hierover afspraken te maken met verzekeraars. Daarnaast gaan verzekeraars en huisartsen met elkaar in overleg over het contract, waardoor van het gevoel te moeten ‘tekenen bij het kruisje’ in de toekomst geen sprake meer zou moeten zijn.

Kwaliteit. Nationaal en internationaal wordt de kwaliteit van de Nederlandse huisartsenzorg geroemd. Toch zijn er nog verbeteringen in het kwaliteitsbeleid mogelijk, bijvoorbeeld in beter inzicht in kwaliteit en tegelijkertijd het terugdringen van onnodige administratieve lasten. Zo wordt de registratielast bij chronische aandoeningen verminderd en wordt er gezamenlijk een methode ontwikkeld voor het meten en evalueren van patiëntervaringen. De komende tijd wordt verder gewerkt om tot een nieuw kwaliteitssysteem te komen.

Hersteld vertrouwen. De gesprekken en het gezamenlijke plan hebben geleid tot herstel van vertrouwen. Dit is belangrijk om de samenwerking van de grond te laten komen in het belang van goede huisartsenzorg.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.