Bijgewerkt: 14 april 2021

Verbeteringen zijn noodzakelijk voor en een fijnmaziger OV in Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: A.W.G. Kneppers
07-01-2018

Inwoner van Amstelveen, de heer A.W.G. Kneppers, reageert op het artikel uit het Amstelveens Nieuwsblad in een brief aan onder andere wethouder Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer en Amstelveenweb.com:

Foto Amstelveen
(Foto A.W.G. Kneppers - 2017)

Alexander Kneppers


'In het Amstelveens Nieuwsblad van 3 januari 2018 plaatste u als wethouder Vervoer, een bericht waarin u stelt dat de eerste stap richting fijnmaziger OV is gezet. Maar dat verbeteringen noodzakelijk zijn. Uit ons vorig schrijven en de vele reacties op de nieuwe OV, begrijpen wij uw conclusie niet, want de dienstregeling die Connexxion hanteert is niet fijnmazig. De dienstregeling zorgt voor een kortere reistijd, maar het vervallen van veel halten weegt niet op tegen deze tijdswinst.

Het OV hoort een dienstverlening te zijn. De concessie lijkt vooral op budgettaire gronden genomen te zijn en het eigenbelang van Connexxion. Eén van uw verbeteringen is R-Netlijn 357 via een andere route, dan via de Jane Addamslaan te laten rijden. Wij begrijpen niet wat de verbetering naar een fijnmaziger OV zou bijdragen. Bus 357 komt uit Aalsmeer halte Nieuw Oosteinde en rijdt over de Jane Adamslaan naar halte Westwijkplein.

De afstand tussen de halten is meer dan 1000 meter en met de voorgestelde verbetering wordt de afstand tussen de halten alleen maar groter. Wij ervaren het OV net niet als fijnmazig. De 172 was fijnmazig en de wens om de halte Cannenburg in de stopplaatsen van de 357 op te nemen, missen wij in de verbeteringen. Wij hebben er bij herhaling op gewezen dat de afstanden tot de halten te groot zijn. Wij denken dat er een vergissing wordt gemaakt met uw routewijziging Jane Addamslaan. Zoals dit wordt omschreven klopt dit niet.

De 357 gaat op 22 juli niet verder dan Station Zuid rijden. Weer een aantasting van de fijnmazigheid en een verdere aantasting van het OV. Het onderzoeken in de eerste helft van 2018 van een doelmatiger OV, klinkt ons vreemd in de oren. Waarom is dat niet vóór de aanbesteding gedaan? Dan had de sociale functie van het openbaar in de aanbesteding opgenomen kunnen worden. Het onderzoeken of de 165 voor een fijnmaziger OV kan zorgen, betwijfelen wij. De 165 rijdt van ongeveer 10 tot 18 uur en met een frequentie van een uur. Naar wij begrijpen ook in de concessie weggegeven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De bushalte Weldam van lijn 165 van Connexxion op 7 januari 2018 aan de Jane Addamslaan in Westwijk. In deze halte sinds 10 december 2017 stopt bus 357 niet meer en de bewoners moeten verder lopen naar het Westwijkplein, waar een bushalte aanwezig is en deze bus wel stopt. Voor moeders en vaders met kleine kinderen en mensen slecht ter been de afstand van 1000 meter is veel te groot


De 357 heeft een dienstregeling van soms 8 ritten per uur, maar wij ervaren de dienstregeling als onprettig. Er wordt zeer hard gereden met te grote bussen. Er is geen tijd om te wachten tot passagiers zitten als de bus optrekt van de halte en met zo een hoge frequentie is verstoring hiervan voorspelbaar. De grote afstanden tussen de halten zal er toe leiden dat deze afstanden overbrugd gaan worden met auto, fiets of scooter. Alleen bij het Westwijkplein is er parkeergelegenheid voor de auto. Bij de rest van de halten niet. Waarom is deze afstand overbrugging niet terug te vinden vóór de aanbesteding?

Bij een beleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, begrijpen wij niet dat de concessie verleend is. Er is maatschappelijke onrust over arbeidsomstandigheden van buschauffeurs. Beseft de wethouder, als gedeeld opdrachtgever, dat de nieuwe dienstregeling niet bijdraagt in de verbetering van de werkdruk en pauzen tussen de ritten?

Amstelveen 5 januari 2018, A.W.G. Kneppers Westhove 65 1187 DB Amstelveen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.