Bijgewerkt: 15 juni 2024

Verbod op de invoer en handel in schadelijke exotische planten en dieren

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
10-04-2014

Er komt een Europees verbod op de invoer van en handel in schadelijke exotische planten en dieren. Mede op initiatief van Nederland is dit tot stand gekomen. De Europese Commissie gaat een lijst opstellen van dieren en planten die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit, zoals de Pallas-eekhoorn, de Amerikaanse brulkikker, of de grote waternavel-plant. Dat heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken bekend gemaakt.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2014)

Sharon Dijksma, (PvdA) staatssecretaris van Economische Zaken


Exoten zijn planten en dieren die door de mens bewust,  of onbewust naar Nederland zijn meegenomen en zich zelfstandig in de natuur handhaven. Schade ontstaat bijvoorbeeld doordat uitheemse planten en dieren zo snel groeien, dat binnenlandse soorten onvoldoende licht, (nest-)ruimte, of voedsel overhouden, ziek worden of zelfs uitsterven.

Dijksma: ‘Wij bestrijden al jaren exotische planten en dieren die schade veroorzaken, maar als ieder EU-land dat anders aanpakt, dan blijft het dweilen met de kraan open. Nu kunnen we samen optrekken’, aldus staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.

Als ook consumenten weten welke risico's sommige exoten met zich meebrengen, kunnen ze zelf schade aan de natuur helpen voorkomen. Bij schadelijke exoten is het van belang te voorkomen, dat ze zich in Nederland kunnen vestigen. Zo is het beter om bij tuincentra gekochte waterplanten en vissen voor vijvers en aquaria niet uit te zetten in de vrije natuur.

Tijdens het Algemeen Overleg over de Landbouw- en Visserijraad op 16-17 december 2013 hebben de leden Ouwehand (PvdD) en Smaling (SP) vragen gesteld over invasieve exoten. Ik (Sharon A.M. Dijksma staatssecretaris van Economische Zaken) heb u toen toegezegd informatie te leveren over wat invasieve uitheemse soorten (IUS) zijn, de stand van zaken van de Verordening IUS en de situatie met betrekking tot de wasbeerhond in Nederland.

Invasieve uitheemse soorten?

Met exoten worden uitheemse soorten aangeduid die Nederland niet op eigen kracht kunnen bereiken, maar door menselijk handelen (transport, infrastructuur) hier in de natuur terecht zijn gekomen, of dat in de nabije toekomst dreigen te doen. Soorten die Nederland op eigen kracht bereiken vanuit hun natuurlijke verspreidingsgebied, bijvoorbeeld door klimaatverandering, worden niet als exoten beschouwd.

Exoten leiden in de meeste gevallen niet tot grote problemen; slechts een beperkt aantal vertoont bij vestiging invasief gedrag en bedreigt de (beschermde) inheemse flora en fauna of ontwikkelt zich tot plaag. Invasieve exoten kunnen een bedreiging vormen voor de inheemse biodiversiteit maar ook voor de volksgezondheid, economie of veiligheid. Het beleid richt zich met name op invasieve exoten.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2014)

De wasbeerhond, of marterhond (Nyctereutes procyonoides), of raccoon dog is een roofdier uit de familie der hondachtigen (Canidae). Hij komt oorspronkelijk voor in Oost-Azië, maar tegenwoordig leven er ook verwilderde exemplaren in Europa. Hij dankt zijn naam aan een opvallende gelijkenis met de gewone wasbeer (Procyon lotor)


Wasbeerhond in Nederland

Een uitheemse soort die recentelijk in Nederland in de publiciteit is gekomen, is de wasbeerhond. De wasbeerhond heeft zijn natuurlijke verspreidingsgebied in Oost-Azië. Tussen 1928 en 1957 werden duizenden wasbeerhonden uitgezet in de voormalige Sovjet-Unie. Van daaruit heeft de soort zich over Europa verspreid, waaronder inmiddels naar Nederland. De soort wordt beschouwd als een exoot, omdat vaststaat, dat hij door mensen is geïntroduceerd, zich succesvol heeft gevestigd en vanuit deze vestigingsplaatsen zich verder verspreidt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.