Bijgewerkt: 3 december 2021

Verdachten ernstige gewelds- en zedenmisdrijven verplicht in de rechtszaal

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
22-02-2018

Minister Dekker voor Rechtsbescherming: 'In een sterke rechtsstaat ervaren slachtoffers genoegdoening door straffen, worden zij beschermd als dat nodig is en worden zij ondersteund bij het herstel van hun leed, zodat zij zo veel mogelijk zelf weer verder kunnen. Mijn ambtsvoorgangers hebben, met brede steun van uw Kamer, een stevige impuls gegeven aan de positie van slachtoffers met de visie op slachtofferbeleid uit 2013 en de meerjaren agenda slachtofferbeleid uit 2016. In het Regeerakkoord is de positie van slachtoffers nogmaals benadrukt. Hoewel het strafproces een proces is tussen de Staat en de verdachte, verdient het slachtoffer als procesdeelnemer een stevige positie in het recht en een plek in het hoofd, hart én handelen van professionals in de strafrechtketen'

Verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zijn binnenkort verplicht te verschijnen in de rechtszaal als slachtoffers gebruik maken van hun spreekrecht. Dat maakt minister Dekker voor Rechtsbescherming vandaag, op de Europese dag van het Slachtoffer, bekend bij de presentatie van de Meerjarenagenda slachtofferbeleid 2018-2021 (pdf 9 pagina’s)

Foto Amstelveen
(Foto/Bron Nia Palli/Ministerie van Justitie en Veiligheid - 2017)

drs. Sander Dekker (VVD) minister voor RechtsbeschermingMinister Dekker: 'Het is van groot belang, dat slachtoffers niet alleen kunnen spreken, maar dat ze ook gehoord worden. Verdachten moeten worden geconfronteerd met het leed, dat zij slachtoffers hebben aangedaan'. Het spreekrecht zal op nog meer manieren worden uitgebreid. Zo zullen slachtoffers en nabestaanden de mogelijkheid krijgen te spreken op het moment, dat de dwangverpleging van tbs-gestelden voorwaardelijk wordt beëindigd. Slachtoffers mogen dan aangeven welke voorwaarden zij gepast achten, zoals een locatie- of contactverbod. Daarnaast krijgt stief-familie van slachtoffers de mogelijkheid om tijdens de rechtszitting te spreken.

Behalve een versteviging van de positie van slachtoffers in de rechtszaal wil minister Dekker ook  de omgang met slachtoffers door hulpinstanties verbeteren. Zo krijgt de politie meer personeel (124 fte) om slachtoffers de bescherming te geven die ze nodig hebben, om zo herhaald slachtofferschap te voorkomen. Ook zal Slachtofferhulp Nederland de online dienstverlening uitbreiden.

Daarnaast wordt de privacy van slachtoffers beter gewaarborgd, doordat persoonsgegevens van slachtoffers zoals adres en woonplaats in de toekomst niet meer automatisch in het strafdossier terecht komen. Ook het verhalen van de schade die slachtoffers hebben geleden moet beter. Slachtoffers hebben er niet voor gekozen om slachtoffer te worden; het overkomt ze. Als zij financiële schade ondervinden, dan moet dat zo snel mogelijk worden opgelost' - vindt Dekker.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS